Leki  - PAROKSETYNA (Arketis, ParoGen, Paroxetine aurobindo, Paroxinor, Paxtin, Rexet, Seroxat, Xetanor) [SSRI]
#1
Paroksetyna (ATC N06AB) - lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI, wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny.


Wprowadzona na rynek w 1990 przez koncern farmaceutyczny SmithKline BeechamNazwy handlowe paroksetyny w Polsce:

Seroxat tbl.powl. 20mg x 30 A ~ 62.69 zł
ParoMerck tbl.powl. 20mg x 30 A ~ 25.71 zł
PAXERATIO tbl.powl. 20mg x 30 A ~ 40.58 zł
PAXTIN 20 tbl.powl.doust. 20mg x 30 A ~ 46.40 zł
REXETIN tbl.powl.20mg x 30 A ~ 51.52 zł
XETANOR tbl.powl. 20mg x 30 A ~ 29.67 zł

Wszystkie cenny podane na recepte bez 'P' !!


Są to leki generyczne czyli maja taki sam skład, w tym przypadku Paroksetyna. Jesli lekarz wypisze nam np drogi Seroxat, nalezy w aptece poprosic o 2 razy tanszy odpowiednik np ParoMerck.

Wyróziony najtanszy odpowiednik

Odpłatność Preparaty z wykazu leków wydawanych w chorobach przewlekłych za opłatą 30%

Wskazania

Lek stosowany w leczeniu: depresji, depresji lękowej, zespołu natręctw, lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, lęku uogólnionego. Paroksetyna znajduje zastosowanie także w podtrzymywaniu remisji tych schorzeń. Paroksetyna jest stosowana w leczeniu zaburzeń depresyjnych o średnim nasileniu i ciężkim nasileniu, także z objawami lęku. Jest lekiem bezpiecznym stosowanym w depresji u ludzi w wieku podeszłym. Daje też dobre rezultaty w leczeniu nerwicy natręctw, fobii społecznej, napadów paniki.

Objawy uboczne

Nudności, osłabienie libido, spłycenie snu, wymioty, suchość w ustach, nadmierna potliwość, brak apetytu, senność, bóle głowy, obniżenie progu drgawkowego, lęki, pobudzenie.

Interakcje

Jednoczesne podawanie paroksetyny i leków serotoninergicznych (w tym inhibitorów MAO, L-tryptofanu, tryptanów, tramadolu, linezolidu, leków z grupy SSRI, soli litu i preparatów zawierających ziele dziurawca) może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z zespołem serotoninowym. Wymagana jest ścisła kontrola i zachowanie ostrożności podczas skojarzonego leczenia paroksetyną i tymi lekami.

Farmakokinetyka i metabolizm paroksetyny mogą być zaburzone przez indukcję lub hamowanie aktywności enzymów metabolizujących leki. W przypadku podawania paroksetyny w skojarzeniu ze środkami hamującymi aktywność enzymów metabolizujących leki, należy pamiętać aby zalecane dawki paroksetyny mieściły się w dolnym zakresie dawkowania. Nie ma potrzeby modyfikowania początkowej dawki paroksetyny w przypadku jednoczesnego podawania z lekami indukującymi enzymy metabolizujące leki (np. karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina); późniejsze zmiany dawki paroksetyny powinny być dokonywane na podstawie oceny jego skuteczności i tolerancji przez pacjenta.

Leczenie paroksetyną powoduje znaczne zwiększenie stężenia procyklidyny we krwi. Jeśli dojdzie do wystąpienia objawów przeciwcholinergicznych, dawkę procyklidyny należy zmniejszyć. U pacjentów z padaczką leczonych karbamazepiną, fenytoiną lub walproinianem, jednoczesne podawanie paroksetyny nie wpływało na parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków przeciwpadaczkowych.

Paroksetyna hamuje aktywność izoenzymu CYP2D6, co może prowadzić do zwiększenia stężenia we krwi innych jednocześnie podawanych leków, metabolizowanych przez ten izoenzym, np. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. klomipramina, nortryptylina i dezypramina), neuroleptyków z grupy pochodnych fenotiazyny (np. perfenazyna, tiorydazyna), rysperydonu, leków przeciwarytmicznych z grupy 1c (np. propafenon, flekainid) i metoprololu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania paroksetyny i metoprololu podawanego w niewydolności serca ze względu na jego wąski indeks terapeutyczny w tym wskazaniu. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do zwiększenia działania przeciwzakrzepowego i ryzyka krwawienia - należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i NLPZ lub kwasu acetylosalicylowego może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia.

Zalecana jest ostrożność u pacjentów stosujących leki z grupy SSRI z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub zwiększającymi ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne - klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, NLPZ, inhibitory COX-2).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paroksetynę lub pozostałe składniki preparatu. Paroksetyna jest przeciwwskazana do jednoczesnego stosowania z inhibitorami MAO. Leczenie paroksetyną może być rozpoczęte po 2 tyg. od zakończenia stosowania nieodwracalnych inhibitorów MA, lub co najmniej po 24 h od zakończenia stosowania odwracalnych inhibitorów MAO, np. moklobemidu. Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami MAO przed upływem co najmniej 1 tygodnia od przerwania leczenia paroksetyną. Nie należy stosować paroksetyny jednocześnie z tiorydazyną.

Środki ostrożności

Paroksetyny nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z powodu obserwowanego w badaniach klinicznych zwiększonego ryzyka zachowań samobójczych i wrogości podczas stosowania leku w tej grupie wiekowej. Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstwa, ryzyko to utrzymuje się do czasu wystąpienia wyraźnej remisji - w przypadku braku poprawy w pierwszych lub następnych tygodniach leczenia, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą aż do czasu, kiedy wystąpi poprawa.

Podczas leczenia pacjentów z innymi niż depresja zaburzeniami psychicznymi, należy zachować podobne środki ostrożności jak w przypadku leczenia pacjentów z epizodem depresji. Pacjenci z dużym ryzykiem wystąpienia myśli i prób samobójczych, z zachowaniami lub myślami samobójczymi w wywiadzie, lub ci, którzy przed rozpoczęciem terapii wykazywali znacznego stopnia nasilenie myśli samobójczych, powinni podczas leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Wśród młodych dorosłych pacjentów w wieku 18-29 lat występuje możliwość zwiększonego ryzyka zachowań związanych z samobójstwem - osoby te podczas leczenia powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą. Z powodu ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego nie należy stosować paroksetyny w leczeniu skojarzonym z prekursorami serotoniny (np. L-tryptofan, oksytryptan). Należy zachować ostrożność podczas stosowania paroksetyny u pacjentów z manią w wywiadzie. Należy przerwać leczenie preparatem w przypadku wystąpienia epizodu manii.

Zalecana jest ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby, z cukrzycą, padaczką, z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub jaskrą w wywiadzie, z zaburzeniami serca, u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiponatremii, np. z powodu jednocześnie stosowanych leków i marskości.

Doświadczenie kliniczne dotyczące równoczesnego stosowania preparatu i leczenia elektrowstrząsami jest bardzo małe. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami zwiększającymi ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne - klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, NLPZ, inhibitory COX-2), jak również u pacjentów z krwawieniami w wywiadzie lub stanami, które predysponują do wystąpienia krwawienia.

Uwagi

Leku nie należy odstawiać nagle - zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek lub wydłużanie odstępu między nimi. W przeprowadzonych badaniach klinicznych stosowano schemat stopniowego odstawiania leku, w którym zmniejszano dobową dawkę leku co tydzień o 5mg. Należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych; nie jest zalecane spożywanie alkoholu podczas stosowania leku[potrzebne źródło]. Z początkiem roku 2007 pojawiły się doniesienia o manipulacjach producenta leku, które miały potwierdzić jego skuteczność, mimo udokumentowanych związków między przyjmowaniem leków a skłonnościami do aktów samobójczych

Info za http://pl.wikipedia.org/wiki/Paroksetyna
Odpisz
#2
Po jakim czasie zauważyłeś efekty działania, tzn. ci się polepszyło?
Odpisz
#3
Po jakis 3 tygodniach, a maksymalnie gdzies po 5 tygodniach.
Odpisz
#4
A jak tam początkowe dni zażywania? Ja mam bóle głowy, szczękocisk, wykrzywione usta, wytrzeszcz oczu, chwiejne nogi (jak z waty), kłopoty z ostrością wzroku - powiękoszne źrenicę aha jeszcze bezsenność i zarazem senność tzn., że chcę mi się spać ale nie idzie po tym zasnąć; i jeszcze lekkie odruchy wymiotne :Stare - Kwaśny: A jak u was jest?

Z jednej strony źle, że mam te skutki uboczne a z drugiej chyba dobrze bo znaczy, że ta substancja na mnie działa w jakiś sposób. Mam nadzieję, że pozytywnie też. Tzn. mogę powiedzieć, że jestem bardziej wyluzowany i odważny - nawet po jednym dniu zażywania. A co będzie później? Mam nadzieję, że jescze lepiej hehe
Odpisz
#5
Zawsze tak jest na początku. Przejdzie po ~5-7 dniach, nie chce straszyć ale po zaprzestaniu brania (odrazu, nie stopniowo) jest jeszcze gorzej.. Dlatego odstawiać trzeba stopniowo. Ale poczujesz znaczna Poprawę po okolo 3-4 tygodniach. Trzeba przetrzymać, ja przerzuciłem się 4 dni temu na wenlafaksyne i tez ciągle mi się chce spać, ziewam itp..
Odpisz
#6
A czemu się przerzuciłeś?
Odpisz
#7
Podtrzymuje pytanie Michała. I czy mógłbyś bardziej opisać o efektach po tych 3-4 tygodniach. To znaczy jak się czujesz. Czy fobia zniknęła. Jak nie, to w ilu procentach itd., itp.

Wiem, że po zaprzestaniu jest źle, bo brałem po tabletce co jakieś 2 tygodnie. To zdarzało mi się, że miałem taki ból głowy jak miało mi ją zaraz rozsadzić. I to się utrzymowało przez niekiedy nawet tydzień.
Odpisz
#8
Michał napisał(a):A czemu się przerzuciłeś?

Ponieważ zaprzestalem brac paroksetyne 3 tyg temu (z kilku innych powodow) I chce zobaczyc jak bedzie po efectinie, czy lepiej czy gorzej.magik napisał(a):I czy mógłbyś bardziej opisać o efektach po tych 3-4 tygodniach. To znaczy jak się czujesz. Czy fobia zniknęła. Jak nie, to w ilu procentach itd., itp.

Efekty... trudno opisać, zdecydowana poprawa. Az chce się zyc, praktycznie wyeleminowany lek. Wreszcie moglem isc ulica i nie czuć leku, patrzeć komuś prosto w oczy bez żadnego ale...

Oceniam ze fobia zniknela w okolo 90%.. (30mg). Dlatego szukam innego leku ktory może podziała lepiej. Znam kolegę któremu 20mg seroxatu pomogło w 100% ;] Na każdego widać inaczej działa.
Odpisz
#9
Wenlafaksyna to Efectin?
Odpisz
#10
tak
Odpisz
#11
Problemy ze wzrokiem też mieliście? Musze bardziej wysilać wzrok, żeby cokolwiek przeczytać.
Odpisz
#12
Ja też tak mam.
Źrenice mi się powiększyły jak u narkomana  :Stan - Uśmiecha się:
Odpisz
#13
Ja biorę Seroxat już od ponad 3 tygodni i niezaobserwowałam jeszcze żadnych efektów... poza bezustanną sennością i osłabieniem.
Mike napisał(a):Źrenice mi się powiększyły jak u narkomana  :Stan - Uśmiecha się:
Mi również  :Stan - Zastanawia się:
Odpisz
#14
Mnie trapi:mdłości, duża senność, powiększone źrenice, trzęcace się rece.
Seroxat biorę od piątku, poprawy póki co brak, ale jestem cierpliwy  :Stan - Uśmiecha się:
Odpisz
#15
Mike napisał(a):Mnie trapi:mdłości, duża senność, powiększone źrenice, trzęcace się rece.
Seroxat biorę od piątku, poprawy póki co brak, ale jestem cierpliwy  :Stan - Uśmiecha się:

Na mnie też tak działał na początku. Po miesiącu było już ok
Odpisz
#16
A mi już po jednej tabletce się poprawiło. Ciekawe co będzie później ? Chyba zostanę ShowMenem  :Stan - Uśmiecha się - Szeroko:
Odpisz
#17
magik napisał(a):A mi już po jednej tabletce się poprawiło. Ciekawe co będzie później ? Chyba zostanę ShowMenem  :Stan - Uśmiecha się - Szeroko:

placebo  :Stan - Uśmiecha się - Wystawia język:
Odpisz
#18
Camis napisał(a):
magik napisał(a):A mi już po jednej tabletce się poprawiło. Ciekawe co będzie później ? Chyba zostanę ShowMenem  :Stan - Uśmiecha się - Szeroko:

placebo  :Stan - Uśmiecha się - Wystawia język:

No i wszystko popsułeś  :Stan - Uśmiecha się - Wystawia język: Chyba rzeczywiście placebo...

Qrcze tylko te oczy mnie jakoś napie...ją. A już minął tydzień od pierwszej tabletki. Nie wiem czy to oczy czy może jakiś punkt mózgu położony blisko oczu. Natomiast oczy mam jakby suche. Muszę często mrugać. Albo mam schiza?
Odpisz
#19
No i spanikowałem. Po półtora tygodnia zaprzestałem nagle przyjmowania leku ze względu na te efekty uboczne. Po tygodniu od ostatniego łyknięcia nadal utrzymywały się. Dzisiaj jest jednak jakby lepiej. Na szczęście. Niewiem co z tym dalej robić. Albo spróbuję jeszcze raz albo zmienię lek. Muszę się poradzić lekarza, a to dopiero za dwa tygodnie mam wizytę.
Odpisz
#20
Jak długą masz przerwę, jak jednodniową to wróć do tego leku. Źle zrobiłeś, że przerwałeś. Miesiąc mogłeś wytrzymać przynajmniej. Pisałem gdzieś o początkach brania mojego leku, które były z 3 miesiące temu.
Odpisz
#21
Byłem u okulisty. Żadnych negatywnych zmian nie wykryła. Już nie mam efektów odstawiennych. Zaniedługo do psychiatry i może jeszcze raz spróbuje z tym lekiem.
Odpisz
#22
A ja mam od dziś xetanor. babka na p. twierdzi, że efekty uboczne mogą być nieciekawe, ale mam się pojawić u niej dopiero po nowym roku, no chyba,że nie wytrzymam . Wtedy za tydzień Aż się boje łyknąć to coś. Zobaczymy
Odpisz
#23
Camis żyje, to i Ty będziesz żyła.  :Stan - Uśmiecha się:  :Stan - Uśmiecha się - Wystawia język:
Odpisz
#24
o rany, ta tabletka to jakiś gigant! Mało to białe i daje czadu! Zrenice jak u narkomana( czyli jak u innych), szczękościsk okropny, głowę rozsadza, i dreszcze, jakbym miała gorączkę. Ale masakra...
Odpisz
#25
Musisz !! przetrzymać z 4-6 dni  :Stan - Uśmiecha się: Przechodzą objawy po około 6 dniach. Jedyne objawy jakie dłużej sie utrzymują u mnie to senność + zmniejszone libido.

Później już jest tylko lepiej, ja teraz jak zaczynam brać jakieś SNRI,SSRI to biorę w pierwszych dniach jakieś benzo żeby nie było objawów.
Odpisz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Leki  ESCITALOPRAM (Aciprex ApoEscitaxin Depralin Elicea Escipram Escitalopram Escitasan Escitil Lenuxin Lexapro Mozarin Nexpram Oroes Pralex Pramatis Servenon Symescital) [SSRI] olka 197 212 406 9 godzin(y) temu
Ostatni post: Żółwik
  Różnice między SSRI i SNRI. Piesek 1 95 22 Cze 2019, Sob 13:52
Ostatni post: Żółwik
  Mechanizm tycia/chudnięcia przy stosowaniu SSRI Zasió 9 345 18 Cze 2019, Wto 17:19
Ostatni post: Piesek
  Leki  CITALOPRAM (Aurex, Cipramil, Citabax, Cital, Citalopram, Citaxin, Citronil, Oropram, Pram) [SSRI] mops 162 231 870 05 Cze 2019, Śro 5:03
Ostatni post: Żółwik
  Leki  FLUOKSETYNA (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Fluoxetine, Fluxemed, Prozac, Seronil) [SSRI] WolfGhost 206 403 334 13 Maj 2019, Pon 20:08
Ostatni post: Ninkka
  Leki  SERTRALINA (ApoSerta, Asentra, Asertin, Miravil, Sertagen, Sertraline aurobindo, Sertranorm, Setaloft, Stimuloton, Zoloft, Zotral) [SSRI] SharkyPL 573 405 137 26 Kwi 2019, Pią 21:12
Ostatni post: BeAloof
  Świąd skóry po SSRI , Co robic? CienkaLinia 3 134 09 Kwi 2019, Wto 14:39
Ostatni post: CienkaLinia
  Leki  FLUWOKSAMINA (Fevarin) [SSRI] samotniczek 12 7 912 12 Lis 2018, Pon 14:45
Ostatni post: 123OCD
Brick Czy na FS musowo SSRI/SNRI? TotalnaPadaka 7 819 30 Cze 2018, Sob 22:54
Ostatni post: marcinnn
  Zwiększać dawkę ssri czy dodatkowy lek? dawiq 5 699 09 Cze 2018, Sob 12:28
Ostatni post: dawiq


PhobiaSocialis.pl

Forum dla cierpiących na fobię społeczną (lęk społeczny, chorobliwa nieśmiałość, osobowość unikająca, hikikomori). Znajdziesz tu pomoc, informacje i porady, oraz poznasz podobnych ludzi, którzy zrozumieją twoje problemy! Pamiętaj, że nie jesteś sam(a)!

This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.