- [Psychoterapia self-help poradniki] - literatura
#1
Za namowa kolegii z forum, postanowilem zalozyc temat, gdzie bedzie mozna omowic pozycje z folderu ''PSYCHOTERAPIA self-help poradnik''. Pierwszy post, to wykaz i opis folderów, a kolejne wpisy - ich zawartość.

W zbiorze znajdziesz raczej nieprzypadkowe książki; starałem się szukać wśród autorów, którzy często są psychologami/psychiatrami-naukowcami, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że stracisz swój czas lub sobie zaszkodzisz.

Zachęcam do przeglądania różnych folderów, jako że zaburzenia lękowe (fobie, lęk napadowy, gad, agorafobia) "lubią" współwystępować ze sobą. Często, "przy okazji" występowania nerwicy, można spotkać się z depresją, która jest skutkiem długotrwałego borykania się z zaburzeniami lękowymi. Jeśli borykasz się z problemami bardzo długo, od lat nastoletnich, to być może powinieneś zastanowić się czy Twoje problemy nie są w jakimś stopniu związane z osobowością. Polecam także uniwersalne pozycje z folderów "Inne Poradniki" oraz dodatkowe z katalogu "Inne Problemy". Poradnikami obowiązkowymi będą też te ze zbioru "Stres". Obecnie wiemy, że nadmierny stres przyczynia się do powstawania i utrzymania wielu zaburzeń psychicznych.anty-STRES (techniki relaksacyjne, midfulness) - W folderze znajdziesz pozycje, dzięki którym nauczysz się obniżać poziom napięcia i lęku, za pomocą technik relaksacyjnych, co stanowi nieocenioną pomoc przy leczeniu większości problemów psychicznych. Dodatkowo, folder zawiera materiały o terapii uważności.


ChAD (choroba afektywna dwubiegunowa) - zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, znane również jako psychoza mania­kalno-depresyjna. Biegunami tego cyklu są depresja, czyli stan głębokiego smutku, oraz mania, stan niekon­trolowanego podniecenia.


DEPRESJA - W fazie depresji chorzy tracą swoje dotychczasowe zainteresowania i nie potrafią odczuwać przyjemności. Czas płynie wolno a świat wydaje się ponury. Nie są w stanie skoncentrować uwagi, podejmować najdrobniejszych decyzji ani wykazywać inicjatywy. Chodzą w tę i z po­wrotem, płaczą, stają się drażliwi, lub przeciwnie popadają w odrętwienie, mówią jedno­stajnym, cichym głosem, z nieruchomą twarzą niekiedy ich stan przypomina katatonię. Skarżą się przy tym na bóle głowy, kręgosłupa, zmęczenie, utratę apetytu i problemy ze snem. Czują się bezwartościowi, uważają swój stan za beznadziejny, co w skrajnych przy­padkach wywołuje urojenia: chorzy są przekonani, że oto właśnie spotyka ich zasłużona kara za grzechy z przeszłości, albo że cierpią na jakąś śmiertelną, nieuleczalną chorobę. Częste są również myśli samobójcze.

Zbiór dla osób cierpiących na depresję, ale nie tylko. Wiele mechanizmów podtrzymujących owe zaburzenie, jest podobna dla zaburzeń lękowych. Depresja współwystępuje często także z zaburzeniami osobowości. Szacuje się, że ok 10% społeczeństwa cierpi na depresję. Wiele osób, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych (ale posiadają pewne cechy 'depresyjności') będzie w stanie poprawić jakość swojego życia, jeśli zastosujecie się do rad zawartych w literaturze.


FOBIA SPOŁECZNA (lęk społeczny) - osoba dotknięta fobią odczuwa lęk wobec wszystkich lub niektórych sytuacji społecznych. Lęk dotyczący kontaktów z innymi ludźmi powoduje znaczne ograniczenia życiowe u osób z tym zaburzeniem. Najbardziej typowymi objawami fobii społecznej są uporczywy lęk (obawa przed nienormalnym zachowaniem się wśród ludzi, ośmieszeniem lub kompromitacją), czerwienienie się, drżenie rąk i mięśni, przyspieszone bicie serca, nadpotliwość, duszności.
W populacji ogólnej fobia społeczna występuje u 7-9% społeczeństwa. Może występować samodzielnie, bądź wraz z innymi zaburzeniami lękowymi (np. agorafobia, gad) a takżę z dysmorfobią, depresją czy zaburzeniami osobowości.


INNE PORADNIKI - zbiór różnych poradników dotyczących psychologii stosunków międzyludzkich, komunikacji niewerbalnej, inteligencji społecznej i emocjonalnej, oraz psychologii szczęścia.


INNE PROBLEMY (inne problemy emocjonalne bądź zaburzenia) - folder zbiorczy dla książek, które nie znalazły miejsca w innych działach. W środku znajdują się informacje na temat m. in. autyzmu, fobii specyficznych, hipochondrii, niskiej samooceny, problemów na tle seksualnym czy złości.


LĘK NAPADOWY, AGORAFOBIA i LĘK UOGÓLNIONY
LĘK NAPADOWY (napady paniki) - rodzaj zaburzenia lękowego, które objawia się występowaniem epizodów silnego strachu (przerażenia). Napady lęku zwykle występują niespodziewanie i nie są związane z realnym zagrożeniem lecz ze zbyt bujną wyobraźnią. Typową treścią obaw podczas napadu jest przekonanie, że za chwilę straci się życie, rozum lub przytomność. Osoby cierpiące na zespół paniki są często przekonane, że zaraz umrą (bardzo silnie łomocze im serce, mają zaburzenia widzenia, uczucie duszenia się), sądzą zazwyczaj, że mają "atak serca".
AGORAFOBIA - irracjonalny lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, wyjściem z domu, wejściem do sklepu, tłumem, miejscami publicznymi, samotnym podróżowaniem, wywołany obawą przed napadem paniki i brakiem pomocy[2]. Częstą cechą epizodu jest występowanie lęku napadowego.
LĘK UOGÓLNIONY - uporczywy lęk, który nie wiążącego się z żadnym określonym czynnikiem. Podkreśla się, że lęk ten cechuje się nieadekwatnie wygórowanym nasileniem – nie odpowiada rzeczywistym zagrożeniom. Podwyższony, przesadny poziom lęku znajduje ujście – w zależności od kontekstu kulturowego oraz etapu życia – w różnych obawach pacjentów. Osoby dorosłe cierpiące na uogólnione zaburzenia lękowe często niepokoją się codziennymi sprawami np. obowiązkami zawodowymi i związaną z nimi odpowiedzialnością, możliwością pogorszenia się stanu zdrowia własnego lub ich bliskich, w tym możliwymi wypadkami, potencjalnymi problemami finansowymi, groźbą bankructwa, możliwymi niepowodzeniami życiowymi, swoją punktualnością, a nawet pomniejszymi obowiązkami domowymi. W konsekwencji, chorzy podejmują nieuzasadnione, przesadne starania o zapewnienie sobie i innym bezpieczeństwa, kontrolują wydatki lub wielokrotnie proszą członków rodzin o powiadamianie, czy są bezpieczni etc.


PSYCHOZY - zaburzenie psychiczne definiowane w psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) rzeczywistości. Osoby, które doznają stanu psychozy, doświadczają zaburzeń świadomości, spostrzegania, a ich sposób myślenia ulega zwykle całkowitej dezorganizacji. Osoba znajdująca się w stanie psychozy ma przekonanie o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje normalnie. Istotą psychozy jest brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów.


TRENING POZNAWCZY - Porady i ćwiczenia dotyczące pamięci, koncentracji, uwagii.


ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE oraz DYSMORFOFOBIA
ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE - zaburzenia charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) myśli oraz/lub zachowań przymusowych (kompulsyjnych). Obsesjami nazywa się występowaniem u chorego irracjonalnych myśli, które pojawiają się w świadomości automatycznie i powodują u pacjenta cierpienie oraz chęć uwolnienia się od nich. Myśli najczęściej dotyczą przemocy, religii czy seksualności, jak również dążenia do porządku (czystości) i symetrii (układaniu przedmiotów w symetryczny sposób). Kompulsje (inaczej rytuały) to czynności, które chory wykonuje w celu zapobiegnięcia jakiemuś wydarzeniu, które miało by się dokonać, jeśli dana czynność nie zostanie wykonana.

DYSMORFOFOBIA – zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się nadmierną troską o postrzeganą (jedną lub więcej) wadę wyglądu oraz negatywnymi natrętnymi myślami związanymi z wyglądem. W większości przypadków obsesja dotyczy w rzeczywistości niewielkiej lub wyobrażonej wady. Dysmorfofobia często współwystępuje z depresją, lękiem oraz izolacją społeczną.


ZABURZENIA ODŻYWIANIA - jednostki chorobowe charakteryzujące się zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym.

Zaburzenia odżywiania dzieli się na 2 grupy:
-zaburzenia specyficzne (anorexia nervosa, bulimoreksja, bulimia nervosa)
-zaburzenia niespecyficzne (zespół jedzenia nocnego, zespół objadania się, anarchia żywieniowa, otyłość)


ZABURZENIA OSOBOWOŚCI - zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym.

W przebiegu zaburzeń osobowości, które nie są efektem organicznego uszkodzenia mózgu lub choroby psychicznej, występują zwykle następujące objawy:

-znacząco dysharmonijne postawy lub zachowania, wyrażające się w takich obszarach życia psychicznego jak: afektywność, kontrola zachowań impulsywnych, style myślenia lub przeżywania, relacje z innymi osobami;

-wzorce zachowań trwają przez długi okres i nie są ograniczone do zaostrzenia innego zaburzenia psychicznego;

-wzorce zachowań utrudniają funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami;

-zaburzenia osobowości rozpoczynają się w okresie dzieciństwa lub adolescencji i trwają w okresie dorosłości;

-subiektywne uczucie dyskomfortu w przebiegu zaburzeń osobowości pojawiają się zwykle w późniejszym okresie jej trwania;

-zaburzenia te prowadzą zwykle do gorszego funkcjonowania społecznego lub zawodowego.
[-] 4 użytkowników polubił(o) wpis BlankAvatar:
  • kulka31, GoodbyeKitty, werek.rowerek, Raven
Odpisz
#2
----------anty-STRES (techniki relaksacyjne, midfulness)------------------


Holas - Mindfulness. 8-tygodniowy trening uważności (audio).7z


Briers - Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce [+niska samo ocena i złość].pdf
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT) to jedna z najskuteczniejszych i szybko przynoszących pozytywne rezultaty metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Polecana jest przez terapeutów, ponieważ umożliwia trwałe przezwyciężenie różnorodnych ograniczeń, a jej założenia zostały potwierdzone naukowo.

Autor, doświadczony psycholog kliniczny, krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie walczyć z depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską samooceną, a także radzić sobie z codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w terapii oraz zawiera liczne ćwiczenia, dzięki czemu umożliwia samodzielne zastosowanie zasad TPB w praktyce. Za pomocą opisanych w książce metod w krótkim czasie możesz samemu na trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje życie na lepsze.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?
- przystępnie objaśnia podstawowe zasady, metody i narzędzia TPB
- zawiera praktyczne wskazówki, ćwiczenia i techniki, które pomagają uporać się z problemami emocjonalnymi
- pokazuje, jak myśli i uczucia mogą negatywnie wpływać na nasze zachowanie i życie
- daje narzędzia, które pozwalają na pozytywną zmianę sposobu myślenia o sobie, innych i o otaczającym świecie
- pomaga walczyć z bieżącymi trudnościami przeszkadzającymi w codziennym życiu, m.in. z lękiem, stresem, depresją, złością czy niską samooceną.Bourne - Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi.pdf
Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś paniki, strachu w niektórych miejscach, czułeś się nieswojo w pewnych sytuacjach, albo jeśli przez długi czas odczuwasz lęk bez wyraźnego powodu – ta książka może ci pomóc.

Niniejsze wydanie tego klasycznego, bestsellerowego podręcznika dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe zawiera aktualne informacje na temat nowych leków stosowanych w terapii lęku, stanów somatycznych, które mogą potęgować lęk oraz metod medytacji służących opanowaniu lęku.

"Lęk i fobia" to praktyczny i wszechstronny poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z napadami paniki, agorafobią, lękami społecznymi, lękiem uogólnionym, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi i innymi zaburzeniami lękowymi.

Szczegółowe zalecenia, kwestionariusze i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu sobie umiejętności i dokonaniu zmian w stylu życia niezbędnych do osiągnięcia pełnego i trwałego wyleczenia. Podręcznik ten można wykorzystać do opracowania własnego programu samopomocy lub jako dodatkową pomoc w terapii. W miarodajny sposób omawia on szeroki zakres zagadnień i metod terapeutycznych, w tym takie, których nie można znaleźć w innych książkach poświęconych zaburzeniom lękowym.Hayes, Smith - W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Terapia ACT (terapia akceptacji i zaangażowania).pdf

Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat stanowi doskonałe połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. Autorzy proponują zupełnie nowe podejście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach opiera się tak książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać odpowiednich wyborów.

Dzięki książce "W pułapce myśli" czytelnicy:
- przezwyciężają depresję i lęk,
- przestaną negatywnie myśleć o sobie,
- uporają się z bólem emocjonalnym
- nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia.

Cierpienie psychiczne jest nieodłączną częścią życia. Możemy jednak nauczyć się funkcjonować mimo bolesnych przeżyć. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić. "W pułapce myśli" to nie tylko fascynujący przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego życia.Siek - Twoja odpowiedź nas stres. Relaksacja, medytacja, autosugestia.pdf
Praktyki relaksacyjne pozwalają nam na chwilę oddechu przed koszmarem leku i niepokoju, wzmacniają zaufanie do nas samych, ponieważ czujemy, że mamy narzędzie, za pomocą którego możemy walczyć z własnym lękiem, napięciem, ze stresami życia.

Relaksacja: treningi, technika Jacobsona, trening autogenny Schultza.
Medytacja: mechanizm i korzystne działanie, różne sposoby praktykowania medytacji.
Autosugestia: pozytywny obraz siebie, bezpośrednia autosugestia, technika M. Maltza.Brantley - Calming your anxious mind (mindfulness).pdf
The Mindfulness Solution to Anxiety (also usefull for coping with Anxiety Disorders i.e. GAD, SAD, PTTSD etc.)

Drawing on techniques and perspectives from two seemingly different traditions, this second edition of the self-help classic Calming Your Anxious Mind offers you a powerful and profound approach to overcoming anxiety, fear, and panic. From the evidence-based tradition of Western medicine, learn the role your thoughts and emotions play in anxiety. And, from the tradition of meditation and the inquiry into meaning and purpose, discover your own potential for presence and stillness, kindness and compassion-and the tremendous power these states give you to heal and transform your life.

Use this encouraging, step-by-step program to:

Learn about the mechanism of anxiety and the body's fear system
Develop a healing mindfulness practice-one breath at a time
Start on the path to presence, stillness, compassion, and loving kindness
Practice acceptance during mindfulness meditation
Feel safe while opening up to fearful and anxious feelings.Kabat-Zinn - Full Catastrophe Living (audio, mindfulness)
Stress. It is everywhere around us. Even worse, it gets inside us: sapping our energy, undermining our health, and making us more vulnerable to anxiety, depression, and disease. Now, based on Dr. Jon Kabat-Zinn’s renowned mindfulness-based stress reduction program, this groundbreaking book shows you how to use natural, medically proven methods to soothe and heal your body, mind, and spirit.

By using the practices described within, you can learn to manage chronic pain resulting from illness and/or stress related disorders…discover the roles that anger and tension play in heart disease… reduce anxiety and feelings of panic…improve overall quality of life and relationships through mindfulness meditation and mindful yoga. More timely than ever before, Full Catastrophe Living is a book for the young and the old, the well, the ill, and anyone trying to live a healthier and saner life in today’s world.Joshi - Stress from burnout to balance.pdf
In routine conversation and publications of general interest, the term stress is usually referred to in the negative sense of ‘distress’. In this book, starting with the definition of stress, we examine the way in which our body responds to it. We look at what changes take place in our body in response to stress and how we cope with it. Then, in several subsequent chapters, we examine how the major systems of our body function and see how they are affected by stress. We then come to the very important topic of the psychological factors
that affect the stress response. We discuss the scientific experiments that form the foundation of our understanding of psychological factors in the body’s response to stress. Recognizing that it is not always possible to eliminate the stressors in our life, we then look at how we can best cope with them. We build on the latest scientific information to see how various things like our psychological makeup, temperament, interaction with society at large and personal beliefs determine the extent to which we are affected by stress. This background then allows us to devise different stress management strategies and choose the best options to lead a healthy life.
The book is intended for people who like to understand the reasoning behind various treatments and suggestions. Many publications give a variety of stress management techniques without explaining why they work. This book covers all aspects of stress, its effects and the various techniques for stress management. Special emphasis has been laid on giving clear explanations of the various problems caused by stress and how the different techniques help alleviate them.
Professionals from different fields will find the organization
logical and easy to understand.trening autogenny Schultza (audio).mp3
Trening autogenny Schultza (gr. auto - sam i genesis - powstanie) to popularna nazwa techniki relaksacji neuromięśniowej, polegającej na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do stanu hipnozy oraz wewnętrznej medytacji.

Trening autogenny ma zastosowanie w leczeniu wspomagającym przy nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych, dolegliwościach hormonalnych, w zaburzeniach neurologicznych, foniatrycznych, położnictwie, stomatologii i przy drobnych zabiegach chirurgicznych. Elementy TA są wykorzystywane w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w przedszkolach.

Trening autogenny składa się z sześciu (sugerowanych) elementów, które następują po sobie:
uczucie ciężaru,
uczucie ciepła,
regulacja pracy serca,
regulacja swobodnego oddychania,
uczucie ciepła w splocie słonecznym (brzuchu),
uczucie chłodu na czole.
Początkowo ćwiczenia nie powinny być długie (3-5 minut – tylko uczucie ciężaru, później do 10 minut – uczucie ciężaru i ciepła, finalnie 15-20 – wszystkie elementy).
Relaksacja autosugestywna obejmuje grupy reakcji: umiejętność przyjęcia odpowiedniej postawy – stan bierności, koncentracji na organizmie i sterowania organizmem.Trening relaksacyjny Jacobsona. Adaptacja dr Paweł Holas.mp3
Trening Jacobsona to popularna nazwa techniki relaksacyjnej Progresywnego Relaksu Mięśni, której pomysłodawcą jest Edmund Jacobson.
Technika ta zakłada, że stany napięcia manifestują się przez kompulsywne myślenie o życiu, tzn. traktowanie większości spraw jako zmuszających do działania.
Trening Jacobsona polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji. Trening powinno się odbywać najpierw w pozycji leżącej (relaksacja ogólna), po jakimś czasie w pozycji siedzącej, a następnie podczas wykonywania różnych czynności (relaksacja zróżnicowana).
Nauka relaksacji następuje w dwóch etapach:
relaksacja stopniowa – nauka napinania pojedynczych grup mięśni, potem innych,
relaksacja zróżnicowana – napina się pojedynczą grupę mięśni, inne pozostają rozluźnione (gdy nastąpi zautomatyzowanie czynności napinania mięśni - tylko potrzebna dla jakiejś pracy grupa jest napięta, pozostałe rozluźnione, np. do czytania napięte są tylko mięśnie powiek i czoła).
Korzyści z treningu Jacobsona, to przeciwdziałanie stanom lękowym, poprawa snu, polepszenie pracy narządów wewnętrznych.Kabat-Zinn - Guided Mindfulness Meditation Series 3 (audio)
Ten Guided Mindfulness Practices to Cultivate Intimacy with the Present Moment and Your Life

In a world where our attention gets distracted and diverted at every turn, mindfulness brings it back and stabilizes it where it matters most—in the here and now. With Guided Mindfulness Meditation Series 3, Jon Kabat-Zinn leads you with friendliness and care through 10 “mindfulness landscapes,” including:

-The Soundscape and Mindscape—Bringing your awareness to the outer world and the inner terrain of your thoughts and emotions
-The Heartscape—Cultivating lovingkindness, compassion, and healing for yourself and others
-The Nowscape—Moving beyond specific objects of meditation to rest in the spaciousness of “choiceless awareness”
-The Lifescape—Letting life itself become the meditation practice and the meditation teacher

This program also includes “breathscape” and “bodyscape” meditations, a guided walking meditation, a restorative yoga-like lying down practice, and a study guide with suggestions for how to best use these practices. If you are seeking to explore new domains of awareness and healing, or to enrich and deepen a long-standing meditation practice, Guided Mindfulness Meditation Series 3 offers rich and varied terrain for you to inhabit and explore.Kabat-Zinn - Mindfulness for Beginners (audio)
An Invitation to the Practice of Mindfulness
We may long for wholeness, suggests Jon Kabat-Zinn, but the truth is that it is already here and already ours. The practice of mindfulness holds the possibility of not just a fleeting sense of contentment, but a true embracing of a deeper unity that envelops and permeates our lives. With Mindfulness for Beginners you are invited to learn how to transform your relationship to the way you think, feel, love, work, and play and thereby awaken to and embody more completely who you really are.

Here, the teacher, scientist, and clinician who first demonstrated the benefits of mindfulness within mainstream Western medicine offers a book that you can use in three unique ways: as a collection of reflections and practices to be opened and explored at random; as an illuminating and engaging start-to-finish read; or as an unfolding lesson- a-day primer on mindfulness practice.
Beginning and advanced meditators alike will discover in these pages a valuable distillation of the key attitudes and essential practices that Jon Kabat-Zinn has found most useful with his students, including:

-Why heartfulness is synonymous with true mindfulness
-The value of coming back to our bodies and to our senses over and over again
-How our thoughts self-liberate when touched by awareness
-Moving beyond our story into direct experience
-Stabilizing our attention and presence amidst daily activities
-The three poisons that cause suffering and their antidotes
-How mindfulness heals, even after the fact
-Reclaiming our wholeness, and more.

The prescription for living a more mindful life seems simple enough: return your awareness again and again to whatever is going on. But if you ve tried it, you know that here is where all the questions and challenges really begin. Mindfulness for Beginners provides welcome answers, insights, and instruction to help us make that shift, moment by moment, into a more spacious, clear, reliable, and loving connection with ourselves and the world.
Includes a complete CD with five guided mindfulness meditations by Jon Kabat-Zinn, selected from the audio program that inspired this book.
[-] 1 użytkownik polubił(o) wpis BlankAvatar:
  • uno88
Odpisz
#3
-------------ChAD (choroba afektywna dwubiegunowa)--------------


Żerdziński - Poradnik dla cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową i ich rodzin.pdf


Jamison - Niespokojny umysł.pdf
Doktor Kay Redfield Jamison jest psychologiem, terapeutą, jednym z największych autorytetów w zakresie problematyki związanej z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Doświadczyła tej choroby również osobiście. Przez cały okres swojej kariery akademickiej cierpiała z powodu tych samych niezwykłych wyżów psychicznych i katastrofalnych depresji, co wielu jej pacjentów. "Niespokojny umysł" jest pamiętnikiem pełnym odwagi, poczucia humoru i mądrości, w którym autorka opisuje psychozę maniakalno-depresyjną z dwóch punktów widzenia, lekarza i pacjenta, ujawniając zarówno lęk związany z tą chorobą, jak i jej okrutną zwodniczość.


Miklowitz - The Bipolar Disorder Survival Guide.pdf
This is the equivalent of a dummy’s guide to bipolar disorder, providing you and your family with a complete picture of what bipolar disorder is and how it’s treated. It specifically covers questions such as:

How can you distinguish between early warning signs of bipolar mood swings and normal ups and downs?
What medications are available, and what are their side effects?
What should you do when you find yourself escalating into mania or descending into depression?
How can you get the help and support you need from family members and friends?
How can you tell your coworkers about your illness without endangering your career?

The book is filled with practical advice and straight talk, helping a person tackle bipolar disorder and reclaim their life.Otto, Reilly-Harrington, Kogan - Managing Bipolar Disorder. Workbook (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
If you suffer from bipolar disorder, this program can be closely integrated with the medication you are taking to help you manage your symptoms and stabilize your mood. Comprised of up to 30 sessions, this treatment is divided into four phases, each with its own focus and set of goals. In phase 1, you will learn the skills and strategies necessary for overcoming the depressive phase of your illness. In phase 2, after your mood has been stabilized, you will work together with your therapist to create a treatment contract that informs your friends and family of what to do when you are ill. In phase 3, your therapist will individualize your treatment and focus on specific problems, such as social skills, problem solving, anger management, etc. Phase 4 gives advice on the best ways to avoid relapses , and shows you how to anticipate future problems. The overall goal of the treatment is not to cure your disorder, but to teach you how to manage it effectively so that you can lead a successful and stable life.


Chad - poradnik dla pacjenta.pdf
Odpisz
#4
-------------DEPRESJA-----------------------------------------------------


Briers - Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce [+niska samo ocena i złość].pdf
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT) to jedna z najskuteczniejszych i szybko przynoszących pozytywne rezultaty metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Polecana jest przez terapeutów, ponieważ umożliwia trwałe przezwyciężenie różnorodnych ograniczeń, a jej założenia zostały potwierdzone naukowo.

Autor, doświadczony psycholog kliniczny, krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie walczyć z depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską samooceną, a także radzić sobie z codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w terapii oraz zawiera liczne ćwiczenia, dzięki czemu umożliwia samodzielne zastosowanie zasad TPB w praktyce. Za pomocą opisanych w książce metod w krótkim czasie możesz samemu na trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje życie na lepsze.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?
- przystępnie objaśnia podstawowe zasady, metody i narzędzia TPB
- zawiera praktyczne wskazówki, ćwiczenia i techniki, które pomagają uporać się z problemami emocjonalnymi
- pokazuje, jak myśli i uczucia mogą negatywnie wpływać na nasze zachowanie i życie
- daje narzędzia, które pozwalają na pozytywną zmianę sposobu myślenia o sobie, innych i o otaczającym świecie
- pomaga walczyć z bieżącymi trudnościami przeszkadzającymi w codziennym życiu, m.in. z lękiem, stresem, depresją, złością czy niską samooceną.Young, Klosko, Weishaar - Terapia schematów. Przewodnik praktyka (podręcznik dla terapeuty).pdf
Terapia schematów. Przewodnik praktyka to kompletne źródło wiedzy na temat nowego nurtu terapii. Autorzy, wśród nich twórca terapii schematów Jeffrey E. Young, w kolejnych rozdziałach wyjaśniają jej najważniejsze założenia. Definicjom kluczowych pojęć towarzyszą opisy przypadków z praktyki terapeutycznej oraz przykłady zastosowań konkretnych narzędzi, którymi posługują się terapeuci schematów. Czytelnik pozna też główne zalety tej szkoły w porównaniu do innych popularnych szkół terapeutycznych. Dwa obszerne rozdziały poświęcono pracy z narcystycznym zaburzeniem osobowości i z zaburzeniem osobowości borderline.

Terapia schematów jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w leczeniu zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par i w zapobieganiu nawrotom nadużywania substancji psychoaktywnych. Dlatego ta książka powinna uzupełnić biblioteczkę każdego terapeuty.

Książka ta w umiejętny i zrozumiały sposób pokazuje, jak można udoskonalić i zmodyfikować klasyczne podejście terapii poznawczej do zaburzeń osi I w leczeniu zaburzeń osobowości (…). Szczerze polecam ją wszystkim terapeutom pracującym z pacjentami zmagającymi się z tymi zaburzeniami.
Aaron T. Beck, psychiatra i psychoterapeutaYSQ-L3 Schema Questionnaire.7z
Kwestionariusz schematów.


Young, Klosko - Reinventing Your Life (terapia schematu).pdf
Two of America's leading psychologists, Jeffrey E. Young, Ph.D., and Janet S. Klosko, Ph.D., show readers how to free themselves from negative life patterns. Written with compassion as well as clinical insight, this thought-provoking book guides readers through the process of identifying "life traps." For example, "Do you put the needs of others before your own? Are you drawn into relationships with people who are self-centered, cold to you, misunderstand you, or use you? Do you feel inadequate compared to people around you?" Followed by an engaging discussion that makes use of case studies, this book can help people change their lives by stopping the cycle of self-destruction.

The authors, both cognitive psychotherapists, identify 11 common "lifetraps," which they define as repetitive, destructive behavior patterns associated with a negative self-image. Using illustrations from case studies, the authors describe each lifetrap, discuss its origins in childhood experience, and provide a questionnaire for self-assesment. They then offer a program for change using techniques ranging from experiential (getting in touch with your inner child) to cognitive (writing a "case" against your lifetrap) and behavioral (identifying specific behaviors to be changed). Recommended for popular psychology collections.Hayes, Smith - W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Terapia ACT (terapia akceptacji i zaangażowania).pdf

Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat stanowi doskonałe połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. Autorzy proponują zupełnie nowe podejście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach opiera się tak książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać odpowiednich wyborów.

Dzięki książce "W pułapce myśli" czytelnicy:
- przezwyciężają depresję i lęk,
- przestaną negatywnie myśleć o sobie,
- uporają się z bólem emocjonalnym
- nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia.

Cierpienie psychiczne jest nieodłączną częścią życia. Możemy jednak nauczyć się funkcjonować mimo bolesnych przeżyć. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić. "W pułapce myśli" to nie tylko fascynujący przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego życia.Gilson, Freeman, Yates - Overcoming Depression. Workbook (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
This workbook is designed to help you as you work together with a qualified mental health professional to overcome your depression. The program described will help you develop a set of coping strategies and skills so that you can proactively deal with depression and prevent it from compromising your quality of life.

Based on the idea that depression is a "beast" to be tamed, the treatment utilizes an acronym to help you understand the goals of treatment. You will work with your therapist to understand the biology of depression, as well as how your emotions, your activity level, the situations you find yourself in, and the thoughts you have all contribute to your depression (the BEAST). This treatment is scientifically proven and can be used in conjunction with medication.
Filled with worksheets and forms for completing in-session exercises, as well as at-home assignments, this workbook provides all the tools you need to successfully overcome your depression and prevent future relapse.

Treatments That Work represents the gold standard of behavioral healthcare interventions!

All programs have been rigorously tested in clinical trials and are backed by years of research
A prestigious scientific advisory board, led by series Editor-In-Chief David H. Barlow, reviews and evaluates each intervention to ensure that it meets the highest standard of evidence so you can be confident that you are using the most effective treatment available to date
Our books are reliable and effective and make it easy for you to provide your clients with the best care available
Our corresponding workbooks contain psychoeducational information, forms and worksheets, and homework assignments to keep clients engaged and motivated
A companion website (www.oup.com/us/ttw) offers downloadable clinical tools and helpful resources
Continuing Education (CE) Credits are now available on select titles in collaboration with PsychoEducational Resources, Inc. (PER)Padesky, Greenberger - Umysł ponad nastrojem (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Stworzona przez dwóch wybitnych klinicystów o ogromnej wiedzy na temat terapii poznawczej, ta uznana książka pokazuje czytelnikowi jak poprawić jakość życia. Książka została zaprojektowana w taki sposób, by można było korzystać z niej samodzielnie lub w połączeniu z profesjonalną terapią.
Dzięki niej, krok po kroku, setki tysięcy czytelników nauczyło się jak pokonać depresję, ataki paniki, lęk, złość, poczucie winy, wstyd, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz kłopoty w związkach.

Dzięki podręcznikowi "Umysł ponad nastrojem":
- nauczymy się zmieniać myśli, które przyczyniają się do naszych problemów;
- nauczymy się korzystać z tabeli nastrojów, aby uświadomić sobie nasze emocje i śledzić ich zmiany;
- możemy rozwiązać nasze problemy oraz zacząć naprawę życia i relacji z innymi;
- możemy doskonalić umiejętności, które pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów.Hammen - Depresja (podręcznik akademicki).pdf
Praca jest zwięzłym omówieniem podstawowych zagadnień dotyczących zaburzeń depresyjnych. W książce w sposób przystępny przedstawiono najważniejsze problemy związane z depresją: obraz kliniczny i zasady rozpoznawania tego zaburzenia (DSM-IV i ICD-10), przebieg zaburzeń depresyjnych i ich następstwa, uwarunkowania biologiczne i psychologiczne, trudności wiążące się z leczeniem depresji. Składa się z 8 rozdziałów, z których każdy podejmuje inny aspekt zaburzeń nastroju, m.in. definicje, diagnozę i przebieg, epidemiologię i wymiary społeczne tego zjawiska oraz stosowane współcześnie metody terapii.

Pozycja skierowana jest do studentów psychologii, medycyny, pielęgniarstwa i pracowników socjalnych, a także do osób zajmujących się leczeniem osób dotkniętych depresją.Burns - Radość Życia. Terapia zaburzeń nastroju (terapia poznawcza).pdf
"Obecnie jesteśmy w posiadaniu ogromnej liczby danych naukowych i wyników badań klinicznych, które wskazują na to, że człowiek może się nauczyć sterować i kontrolować zmiany nastroju i autodestrukcyjne zachowania, wprowadzając w życie kilka względnie prostych zasad i technik. […] Doktor Burns w sposób jasny i klarowny opisuje postępy i pozytywne aspekty naszej koncepcji depresji. Pokazuje jak działają nowoczesne i skuteczne metody zmiany nastroju, jak wychodzić z nieprzyjemnych depresji i zmniejszać poziom dojmującego lęku. […] Radość życia może się stać niezwykle pożytecznym przewodnikiem dla tych, którzy postanowili sami sobie pomóc."
Z przedmowy Aarona T. Becka

Książka zaczyna się rozdziałem dotyczącym zniekształceń poznawczych. Autor stworzył w tym rozdziale mini test, który sprawdza, czy dobrze zrozumieliśmy przekazywaną treść. Następnie jest rozdział dotyczący radzenia sobie z apatią. Mamy więc plan aktywności, monitoring nastroju, ale również jak radzić sobie z grą w "...tak, ale...". Na kolejnych stronach mamy sposoby radzenia sobie ze złością, poczuciem winy i smutkiem. Gdy dojdziemy do połowy książki okazuje się, że natrafiamy na Skalę Postaw Dysfunkcjonalnych (DAS) która świetnie pokazuje od czego zależne jest nasze poczucie własnej wartości (Aprobaty, Miłości, Osiągnięć, Perfekcjonizmu, Uprawnień, Poczucia Odpowiedzialności czy też Autonomii). Dalsze rozdziały, które znajdują się za kwestionariuszem opisują sposoby radzenia sobie z pierwszymi czterema wymiarami. Na zakończenie mamy ogromny rozdział dotyczący farmakoterapii.Seligman - Optymizmu można się nauczyć.pdf
Seligman, jedna z ważniejszych postaci psychologii poznawczej, współtwórca teorii wyuczonej bezradności, tłumaczy w jaki sposób, to jak interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość, wpływa na nasze samopoczucie, radzenie sobie w życiu czy zdrowie. Autor, pokazuje jak niewłaściwe wychowanie, a za tym przejęty patologiczny styl wyjaśniania rzeczywistości, wpływa na jakość naszego życia, doprowadza do bierności i rezygnacji, a w rezultacie do depresji.
W pierwszej części, Seligman pisze o tym jak metodami badawczymi doszedł do stworzenia teorii wyuczonej bezradności. Wyjaśnia na czym polegają dwa style wyjaśniania, oraz daje możliwość zrobienia sobie testu, żebyśmy mogli określić, który z nich jest u nas dominujący (nie będzie wielka niespodzianka, że u „lękowców” czy „depresyjnych” ten bardziej pesymistyczny).
W drugiej części, dowiadujemy się jak owe style wpływają na wyniki w różnych aspektach życia: pracy, rodzinie, szkole, sporcie, polityce czy kulturze..
Trzecia część zawiera porady jak nauczyć się bardziej optymistycznego stylu wyjaśniania, oraz kiedy warto używać tego bardziej pesymistycznego. Autor dowodzi, ze toku ewolucji depresja nie powstała bez powodu - była przydatna.
Książka nie tylko dla ludzi z depresja. Skierowana do każdego.Preston - Pokonać depresję (poradnik).pdf
"Poradnik, z którym może się zapoznać obecnie także polski Czytelnik, w Stanach Zjednoczonych miał już trzy wydania i pomógł dziesiątkom tysięcy osób. Mam nadzieję, że ta książka ci pomoże. Przekona, byś zgłosił się do poradni zdrowia psychicznego albo zasięgnął porady swojego lekarza, gdzie możesz uzyskać pomoc. Nie odkładaj tego na później. Z depresją można wygrać!" - z przedmowy Autora

Czytając go::
· dowiesz się, jakie znamy rodzaje depresji,
· sprawdzisz, jak poważny jest twój stan,
· poznasz sposoby, którymi samodzielnie możesz walczyć z depresją,
· dowiesz się, kiedy można samemu poradzić sobie z depresją, a kiedy trzeba szukać profesjonalnej pomocy,
· zrozumiesz, jak działają leki przeciwdepresyjne.
Warto wiedzieć, że depresja jest::
· powszechna (co roku dotyka 10% populacji; w którymś momencie życia cierpi na nią co piąta osoba),
· poważna (jest źródłem ogromnego cierpienia, nieleczona może trwać wiele miesięcy),
· przeważnie uleczalna.

Mimo to tylko jedna na trzy osoby, które są w depresji, szuka pomocy. Ty bądź tą osobą!

John Preston jest psychologiem i autorem wielu książek. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Alliant i Uniwersytecie Kalifornijskim. Za zasługi dla zdrowia publicznego otrzymał nagrodę przewodniczącego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Wykłada w wielu krajach na całym świecie.Kabat-Zinn - Świadomą drogą przez depresję (terapia poznawcza oparta na uważności, mindfulness)
Każdy, kogo dotknęła depresja wie, że potrafi ona wywołać lęk odbierający wszelkie siły. Może to doprowadzić do poczucia beznadziei, zobojętnienia oraz znużenia przemożnym brakiem radości życia i daremną tęsknotą za szczęściem, którego nigdy nie miało się okazji zasmakować. Właśnie dla tych, którym nieobce są tego rodzaju odczucia, jest ta książka. Na jej kartkach, a także na dołączonej do niej płycie autorzy podają szereg ćwiczeń, które każdy może włączyć do swego codziennego życia, aby uwolnić się od unieszczęśliwiających mentalnych nawyków. Program zaprezentowany w książce, znany jako terapia poznawcza oparta na uważności (ang. mindfulness-based cognitive therapy – MBCT), łączy najnowsze odkrycia współczesnej nauki z formami medytacji. Nowatorska, lecz mająca duży potencjał synteza tych różnych metod poznawania umysłu i ciała może pomóc w radykalnej zmianie nastawienia do negatywnych myśli i uczuć. A ta zmiana z kolei umożliwi wyrwanie się ze spirali pogarszającego się nastroju, zanim przemieni się on w depresję.

Do nagrań audio niezbędny jest e-book (tutaj załączony niestety tylko po angielsku)
.


Weissman - Mastering Depression Through Interpersonal Psychotherapy. Patient Workbook (terapia interpersonalna).pdf
This book is a user-friendly guide to Interpersonal Psychotherapy (IPT), an empirically-tested and effective approach to treating depression. It is intended for persons affected by depression who are seeking or currently undergoing IPT.
Written to help destimatize depression and therapy, this book begins with a description of depression disorders and addresses common patient concerns. It then introduces the patient to Interpersonal Psychotherapy and also answers frequently-asked questions about the psychotherapeutic relationship. The next chapters, which are organized around common causes of depression, describe the process of treating depression with IPT and offer typical case examples at the end of each problem area. Throughout the book, worksheet guides help the patient think about problems and solutions to depression in constructive ways.
This book helps readers learn about depression, its symptoms, and how they relate to events in the patient's life. When used as a part of therapy with IPT and in conjuction with the accompanying monitoring forms booklet (0195188489), this book can help patients manage the effects of depression.Knaus - Cognitive behavioral workbook for depression (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Powerful Tools for Overcoming Depression

Do you think that you could lessen or overcome your feelings of depression if only you had the right tools? Are you ready to help yourself stop feeling depressed? If so, then you've found a powerful resource. The Cognitive Behavioral Workbook for Depression is a complete, comprehensive, step-by-step approach you can use, on your own or working with a therapist, to manage and conquer depression.

Using techniques from cognitive behavioral therapy (CBT) and rational emotive behavior therapy (REBT), you'll develop a plan for breaking your cycle of depression. You'll learn to recognize and dispute the irrational thoughts and depressive beliefs that keep you feeling down. You'll also discover ways to guard against emotions that often occur with depression, like anxiety and anger. As you proceed through the book's chapters and exercises, you'll build stronger defenses against depression, which will help you maintain your progress.

The powerful tools in this book will help you:

-Develop a personalized plan for change
-Assess your depression and learn how best to overcome it
-Defeat depressive thought and beliefs
-Overcome thoughts of helplessness, worthlessness, and self-blaming
-Avoid perfectionism and frustration
-Manage stress and depressive sensations
-Use special cognitive and behavioral techniques for positive changeAdolescent coping with depression - Parent Workbook (terapia poznawczo-behawioralna).pdf

Adolescent coping with depression - Patient Workbook (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Odpisz
#5
: )
[-] 1 użytkownik polubił(o) wpis BlankAkapit:
  • BlankAvatar
Odpisz
#6
------------FOBIA SPOŁECZNA (lęk społeczny)------------------------------


Briers - Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce [+niska samo ocena i złość].pdf
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT) to jedna z najskuteczniejszych i szybko przynoszących pozytywne rezultaty metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Polecana jest przez terapeutów, ponieważ umożliwia trwałe przezwyciężenie różnorodnych ograniczeń, a jej założenia zostały potwierdzone naukowo.

Autor, doświadczony psycholog kliniczny, krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie walczyć z depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską samooceną, a także radzić sobie z codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w terapii oraz zawiera liczne ćwiczenia, dzięki czemu umożliwia samodzielne zastosowanie zasad TPB w praktyce. Za pomocą opisanych w książce metod w krótkim czasie możesz samemu na trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje życie na lepsze.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?
- przystępnie objaśnia podstawowe zasady, metody i narzędzia TPB
- zawiera praktyczne wskazówki, ćwiczenia i techniki, które pomagają uporać się z problemami emocjonalnymi
- pokazuje, jak myśli i uczucia mogą negatywnie wpływać na nasze zachowanie i życie
- daje narzędzia, które pozwalają na pozytywną zmianę sposobu myślenia o sobie, innych i o otaczającym świecie
- pomaga walczyć z bieżącymi trudnościami przeszkadzającymi w codziennym życiu, m.in. z lękiem, stresem, depresją, złością czy niską samooceną.Hoffman, Otto - Cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder. Evidence-based and disorder-specific treatment techniques (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Social phobia, or social anxiety disorder, is among the most common (and debilitating) of the anxiety disorders, and at any given time it effects somewhere between 3 and 5% of the US population, with similar statistics found in countries around the world. Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) has been demonstrated to be the most effective form of treatment for social phobia, but research has shown that conventional CBT principles and general interventions fall short of the mark. With this in mind, Hofmann and Otto have composed an organized treatment approach that includes specifically designed interventions to strengthen the relevant CBT strategies. This volume builds upon empirical research to address the psychopathology and heterogeneity of social phobia, creating a series of specific interventions with numerous case examples.

Stefan G. Hofmann, Ph.D., is an Associate Professor of Psychology at the Department of Psychology at Boston University and the director of the social anxiety program at the Center for Anxiety and Related Disorders. Hofmann is co-president of the Anxiety Disorders Special Interest Group of the Association for the Advancement of Behavior Therapy (AABT).

Michael W. Otto, Ph.D., is a Professor in the Clinical Psychology Program at Boston University. He sits on the scientific advisory board of the Anxiety Disorders Association of American (ADAA), and is President-Elect (2004-2005) of the Association for the Advancement of Behavior Therapy. Dr. Otto is a fellow of the American Psychological Association and he serves as a section editor for Cognitive and Behavioral Practice, and on the editorial boards of Anxiety, Behavior Research and Therapy, Clinical Psychology: Science and Practice, Journal of Anxiety Disorders, Journal Watch in Psychiatry, and Psychotherapy and Psychosomatics.Bourne - Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi.pdf
Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś paniki, strachu w niektórych miejscach, czułeś się nieswojo w pewnych sytuacjach, albo jeśli przez długi czas odczuwasz lęk bez wyraźnego powodu – ta książka może ci pomóc.

Niniejsze wydanie tego klasycznego, bestsellerowego podręcznika dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe zawiera aktualne informacje na temat nowych leków stosowanych w terapii lęku, stanów somatycznych, które mogą potęgować lęk oraz metod medytacji służących opanowaniu lęku.

"Lęk i fobia" to praktyczny i wszechstronny poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z napadami paniki, agorafobią, lękami społecznymi, lękiem uogólnionym, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi i innymi zaburzeniami lękowymi.

Szczegółowe zalecenia, kwestionariusze i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu sobie umiejętności i dokonaniu zmian w stylu życia niezbędnych do osiągnięcia pełnego i trwałego wyleczenia. Podręcznik ten można wykorzystać do opracowania własnego programu samopomocy lub jako dodatkową pomoc w terapii. W miarodajny sposób omawia on szeroki zakres zagadnień i metod terapeutycznych, w tym takie, których nie można znaleźć w innych książkach poświęconych zaburzeniom lękowym.Hayes, Smith - W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Terapia ACT (terapia akceptacji i zaangażowania).pdf

Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat stanowi doskonałe połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. Autorzy proponują zupełnie nowe podejście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach opiera się tak książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać odpowiednich wyborów.

Dzięki książce "W pułapce myśli" czytelnicy:
- przezwyciężają depresję i lęk,
- przestaną negatywnie myśleć o sobie,
- uporają się z bólem emocjonalnym
- nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia.

Cierpienie psychiczne jest nieodłączną częścią życia. Możemy jednak nauczyć się funkcjonować mimo bolesnych przeżyć. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić. "W pułapce myśli" to nie tylko fascynujący przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego życia.Zimbardo - Nieśmiałość. Co to jest. Jak sobie z nią radzić (poradnik).pdf
Książka wybitnego amerykańskiego psychologa:

-wyjaśnia, czym jest nieśmiałość, jakie są przyczyny i rodzaje nieśmiałości, jaki jest osobisty świat osób nieśmiałych;
-łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej powstawaniu;
-tłumaczy, na czym polega trudność nawiązywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi i jaki wpływ może wywierać nieśmiałość na powstawanie problemów społecznych;
-pokazuje, jak zrozumieć siebie, swoją nieśmiałość i budować poczucie własnej wartości, oraz podaje proste sposoby i strategie podnoszące efektywność społecznego funkcjonowania;
-dokonuje porównań międzykulturowych programów zapobiegania nieśmiałości.

Być nieśmiałym to bać się ludzi, szczególnie tych, którzy z jakiegoś powodu są emocjonalnie zagrażający: obcych, posiadających władzę czy osób odmiennej płci. Nieśmiałość jest problemem psychicznym i może okaleczyć człowieka w takim samym stopniu, jak kalectwo fizyczne. Można jednak i należy ją przezwyciężyć!

Autor książki służy profesjonalną i przyjacielską radą. W sposób niezwykle atrakcyjny łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej powstawaniu.RICHARDS - Overcoming Social Anxiety, step by step. Audio version (terapia poznawczo-behawioralna).7z
POJEDYNCZE PLIKI (w tym nowe tłumaczenie) ZNAJDUJĄ SIĘ W FOLDERZE POWYŻEJ

Słynna terapia dr Richardsa, który sam cierpiał przez wiele lat na fobię społeczną. Nagrania audio po angielsku o poprawionej jakości (usunięte szumy) i zmniejszonej wielkości. Dołączone są do nich oryginalne notatki do czytania.

Teraz zarówno notatki do codziennego czytania (handouts) jak i audio-terapia zostały przetłumaczone w całości! Czasem może występować małe zamieszanie odnośnie podziału materiału czy numeracji sesji. Wygodniej zdecydować się, by wybrana numeracja (z np. socjofobia.blogspot.com) była tą nadrzędną.Padesky, Greenberger - Umysł ponad nastrojem (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Stworzona przez dwóch wybitnych klinicystów o ogromnej wiedzy na temat terapii poznawczej, ta uznana książka pokazuje czytelnikowi jak poprawić jakość życia. Książka została zaprojektowana w taki sposób, by można było korzystać z niej samodzielnie lub w połączeniu z profesjonalną terapią.
Dzięki niej, krok po kroku, setki tysięcy czytelników nauczyło się jak pokonać depresję, ataki paniki, lęk, złość, poczucie winy, wstyd, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz kłopoty w związkach.

Dzięki podręcznikowi "Umysł ponad nastrojem":
- nauczymy się zmieniać myśli, które przyczyniają się do naszych problemów;
- nauczymy się korzystać z tabeli nastrojów, aby uświadomić sobie nasze emocje i śledzić ich zmiany;
- możemy rozwiązać nasze problemy oraz zacząć naprawę życia i relacji z innymi;
- możemy doskonalić umiejętności, które pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów.Rachman - Zaburzenia lękowe (podręcznik akademicki).pdf
Niniejsza książka przedstawia zwięzły opis i psychologiczną analizę zaburzeń lękowych – zaburzeń niezwykle powszechnych, dokuczliwych i kosztownych. Skierowana jest do psychologów klinicznych, studentów, psychoterapeutów, lekarzy oraz specjalistów związanych z pomaganiem. Składa się na nią dziewięć rozdziałów, opatrzonych bibliografią, zalecanymi lekturami i indeksami. Treść książki ilustrowana jest licznymi tabelami i rycinami ułatwiającymi przyswojenie tekstu.


Hope, Heimberg, Juster, Turk - Terapia Lęku Społec znego - Podręcznik ćwiczeń klienta (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Ten znakomity podręcznik przynosi ostatnie odkrycia naukowe w zakresie lęku społecznego (wielu tych odkryć dokonali autorzy tego podręcznika!) bezpośrednio osobom cierpiącym z powodu lęku społecznego. Głębia doświadczenia autorów jaśnieje na każdej stronie – badali i prowadzili terapię tysięcy osób z lękiem społecznym i tutaj dzielą się tym, czego się nauczyli. Napisany w ciepłym, wspierającym stylu i posługujący się jasnymi, prostymi terminami, podręcznik ten opisuje program krok po kroku, by prowadzić czytelników poprzez proces poprawy funkcjonowania. Każda osoba, która przeżywa ból i izolację lęku społecznego powinna przeczytać tę książkę.

Autorzy wiodą prym w zakresie badań nad poznawczo-behawioralną terapią fobii społecznej, najpełniej dokumentowaną skuteczną terapią tego zaburzenia. Są też znakomitymi klinicystami. Przekazują swą rozległą wiedzę o fobii społecznej wraz z bogactwem doświadczenia w terapii tego typu klientów w wartościowym podręczniku dla osób podejmujących terapię poznawczo-behawioralną. Choć solidnie oparty na empirycznych badaniach, nie jest to nudny podręcznik. Napisano go w żywej, przystępnej formie, z wieloma obrazowymi przykładami, które pomogą klientom odnieść te pojęcia do siebie. Zawiera użyteczne formularze zadań pracy domowej i testy na końcu każdego rozdziału, by umożliwić klientom ocenę, na ile zrozumieli materiał. Nie każdy klient lubi terapię poprzez książkę, lecz dla tych wielu, którzy lubią, ten podręcznik okaże się wartościowym dopełnieniem terapii.Bemis, Barrada - Oswoić lęk. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki (poradnik).pdf
Każdy z nas w świecie pełnym stresów i niepokojów może niekiedy podlegać stanom lękowym - uzasadnionym sytuacją lub irracjonalnym. Warto więc dysponować wiedzą, którą daje ta książka, odpowiadająca na pytania:

Jak oswoić paniczny, paraliżujący lęk, który prowadzi do unikania innych ludzi?
Jak przekroczyć barierę strachu?
Jak zaakceptować siebie i swoje problemy?

Autorzy książki - Judith Bemis (pedagog) i Amr Barrada (psychoterapeuta), którzy sami byli niegdyś ofiarami lęku i skutecznie z nim walczyli, proponują program autoterapii oparty na akceptacji odczuć lęku, przerażających myśli, paniki. Przede wszystkim należy wykreślić ze swojego słownika i nie używać w rozmowie ze sobą nakazów i słów rozkazujących typu "powinieneś, musisz, musisz koniecznie zwalczyć lęk".

Opanowanie lęku zaczyna się od przyzwalającego stosunku do odczuwanego niepokoju, od zaakceptowania sytuacji, od pogodzenia się ze sobą.
Bardzo pomocne jest też stosowanie opracowanych przez autorów strategii i dialogów wewnętrznych, pomagających opanować lęk. Strategie dają się zapisać w kilkunastu zdaniach. To swoista Biblia dla szukających pomocy w walce z lękiem.Elliott, Smith - Overcoming Anxiety for Dummies, 2 nd Edition.pdf
Practical, proven ways to get fear, worry, and panic under control.

Think you worry too much? You're not alone?over 40 million Americans suffer from some form of anxiety. Help is here in this friendly guide, which offers sound advice on identifying anxiety triggers through taking self-tests, improving your eating habits, relaxing, and finding support for you and your loved ones.

Now with 25% new and revised content, Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition explores all of the most common triggers for anxiety, recent developments in medications, newly emerging biologically oriented approaches for treating anxiety, and the most up-to-date advancements in psychotherapies.

-Understand why you're anxious and pinpoint your triggers;
-Get trusted advice on whether you can overcome anxiety on your own or seek professional help;
-Covers anxiety in teens, young adults, and veterans.

The practical information in Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition is your first step toward getting your life back and winning the war against your worries!Wilson, Branch - Cognitive Behavioural Therapy for Dummies. 2nd edition.pdf
An updated edition of the bestselling guide on reprogramming one's negative thoughts and behaviour
Once the province of mental health professionals, CBT (or Cognitive Behavioural Therapy) has gained wide acceptance as the treatment of choice for anyone looking to overcome anxiety, lose weight, manage anger, beat an addiction, or simply gain a new outlook on life. Written by two CBT therapists, this bestselling guide helps you apply the principles of CBT in your everyday life-allowing you to spot errors in your thinking; tackle toxic thoughts; refocus and retrain your awareness; and finally, stand up to and become free of the fear, depression, anger, and obsessions that have been plaguing you.

-Includes tips on establishing ten healthy attitudes for living as well as ten ways to lighten up
-Helps you chart a path by defining problems and setting goals
-Offers advice on taking a fresh look at your past, overcoming any obstacles to progress as well as ways to maintain your CBT gains
-Includes new and refreshed content, including chapters on how to beat an addiction and overcome body image issues

With indispensable advice on finding your way out of the debilitating maze of negative thoughts and actions, the book is brimming with invaluable suggestions that will have even a confirmed pessimist well armed for the journey forward.
Odpisz
#7
: ) : )
Odpisz
#8
---------INNE PORADNIKI (stosunki międzyludzkie, szczęście, inteligencja emocjonalna)---------


Fiore - Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża.pdf
Co masz zrobić dziś, zrób DZIŚ
- Zmieniaj obawę przed działaniem w potężną siłę napędową.
- Zastąp wygórowany perfekcjonizm i lęk przed porażką sumiennym wykonywaniem zadań.
- Rób więcej w krótszym czasie -- poznaj "stan przepływu" i inne fascynujące cechy swojego mózgu.

"Muszę", "Powinienem", "Nie mogę", "Nie mam czasu", "Później, a najlepiej jutro" -- te myśli zwykle nachodzą Cię kolejno, kiedy zastanawiasz się, czym powinieneś zająć się w danej chwili i jakie sprawy skończyć przed zachodem słońca. Odczuwasz bezsilność, patrząc na niekończącą się listę zadań, ciągle się denerwujesz i wzbraniasz przed działaniem, by na koniec poczuć, że jesteś zupełnie sparaliżowany i niezdolny do czynu.

Taka sytuacja może mieć kilka przyczyn: zbyt duże obciążenie obowiązkami, obawa przed szybko uciekającym czasem, niejasne sprecyzowanie celów, frustracja i niespełnienie, strach przed krytyką czy też niska samoocena. Odkładając działanie na później, skupiasz się na swoim lęku przed jego rozpoczęciem lub zakończeniem. Kulisz się, słysząc świst mijających Cię terminów, i nie myślisz już nawet o tym, by DZIAŁAĆ! Jednak to może się zmienić i na pewno tak właśnie się stanie, kiedy wypróbujesz ćwiczenia zawarte w tej książce.

- Nie odkładaj na później przeczytania tego podręcznika.
- Poznaj siłę motywacji, rozmowy z samym sobą i tworzenia nie-harmonogramu.
- Znajdź czas na pracę i rozrywkę.
- Zostań człowiekiem czynu!Fiore - Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża (audiobook).rar


Ekman - Emocje ujawnione.pdf
-Zdobądź kontrolę nad swoimi emocjami
-Poznaj siłę empatii w Twoim życiu
-Używaj emocji do realizacji swoich celów
-Naucz się odczytywać ukryte uczucia innych

Czy odnosisz czasem wrażenie, że ludzie zachowują się niedorzecznie? Czy zdarza Ci się, że nie jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego postąpiłeś tak, a nie inaczej, a potem snujesz w wyobraźni plany, co by było, gdybyś powiedział i zrobił coś innego? Szukasz winnych? To emocje! To właśnie one kierują naszymi wyborami i zachowaniem. Pozytywne potrafią nas uskrzydlić, dodać energii, uczynić bogami kreatywności, zaś negatywne wpędzają nas w otchłanie rozpaczy i sprawiają, że popełniamy niewybaczalne błędy. Jednak bez uniesień życie byłoby nudne, smutne, a nawet niebezpieczne - w końcu bez emocji żyją psychopaci...

Zamiast rozważać, jak wyglądałby świat wyprany z uczuć, czas zacząć pracować nad ich okiełznaniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zapanować nad swoimi emocjami, a także nauczyć się odczytywać z ludzkich twarzy nawet najbardziej skrywane uczucia, ta książka będzie dla Ciebie prawdziwą podróżą w głąb ludzkiej psychiki. Poznasz mechanizmy rządzące naszym postępowaniem, poprawisz jakość komunikacji, uporządkujesz swoje życie wewnętrzne, lepiej zrozumiesz innych ludzi, ale przede wszystkim dowiesz się o sobie samym rzeczy, o których nie miałeś pojęcia.Csikszentmihalai - Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Psychologia optymalnego doświadczenia.pdf
Przepływ (ang. flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Osoby doświadczające uniesienia często definiują ten stan jako „ niesienie falą” czy “unoszenie się na wodzie”. Flow często odczuwane jest podczas takich zajęć jak wspinaczka górska, żeglarstwo, gry sportowe, tworzenie muzyki, joga czy medytacja. Przepływ charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu oraz całkowitą wolnością od strachu i lęku. Uskrzydlenie zaliczane jest do emocji pozytywnych, wzbudzanych przez teraźniejszość.

W psychologii pozytywnej flow uważa się za jeden ze składników szczęścia.Goleman - Inteligencja społeczna (pdf).7z
Nasze reakcje na zachowania innych oraz ich reakcje na nasze zachowania wywierają przemożny wpływa na biologię naszego organizmu, inicjując złożone reakcje hormonalne, które regulują wszystko: od pracy serca po układ odpornościowy. A zatem dobre stosunki z innymi są jak witaminy, a złe - jak trucizna.

Jak więc żyć, by czerpać jak najwięcej "witamin"? Czy istnieje taki sposób wychowania dzieci, który zagwarantuje im szczęście? Na czym powinna się opierać trwałość małżeństwa? Jak szefowie i nauczyciele mogą wydobyć to, co najcenniejsze, od swoich pracowników i uczniów? Jak podzielone nienawiścią i przesądami grupy społeczne mogą żyć razem?

Goleman odpowiada nam na te pytania radykalnie: natura dała nam skłonność do empatii i współpracy - musimy jednak rozwijać w sobie inteligencję społeczną, aby pozytywnie rozwiązywać problemy współistnienia z innymi.Argyle - Psychologia stosunków międzyludzkich (podręcznik akademicki).pdf
Książka znanego psychologa społecznego z Oksfordu Michaela Agrylea stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyczyny i konsekwencje społecznej natury człowieka. Autor podejmuje w niej problematykę spostrzegania społecznego, wpływu osobowości i sytuacji na zachowanie społeczne, różnych form zaangażowania społecznego (grupy, organizacje, kultura itp.) i ich konsekwencji dla społecznego zachowania się poszczególnych jednostek. Problematykę książki autor uzupełnia kwestią zaburzeń psychicznych, ujmowanych z punktu widzenia zachowań społecznych. Osobno podkreśla aspekt praktyczny wykorzystania wiedzy dostarczonej przez psychologię społeczną we wszystkich formach kontaktów międzyludzkich. Prosty język i komunikatywny styl ułatwiają odbiór treści książki. Praca ta zyskała sobie dużą popularność i była przełożona na 6 języków.


Seligman - Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna, a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia.pdf
Ponad dziesięć lat temu, Martin Seligman zaprezentował nowe podejście do życia z użyciem "elastycznego optymizmu." Teraz, w jego najbardziej inspirującej i przekonującej książce, autor bestselleru "Optymizmu można się nauczyć", wprowadza rewolucyjną, opartą na naukowych podstawach ideę "psychologii pozytywnej". Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych, a nie słabych stronach człowieka, twierdząc, że szczęście nie jest wynikiem dobrych genów lub uśmiechu losu. Seligman uczy czytelnika, że szczęście można kształtować poprzez identyfikację i wykorzystanie wielu zalet i cech, które już się posiada (np. życzliwość, oryginalność, humor, optymizm i wielkoduszność). Korzystając ze swoich "mocnych stron" we wszystkich istotnych sferach życia, czytelnicy nie tylko rozwiną naturalne "tarcze" przed nieszczęściem i doświadczaniem negatywnych emocji, ale będą też mogli przenieść swoje życie na nowy, bardziej pozytywny poziom.
Czerpiąc z przełomowych badań psychologicznych, Seligman pokazuje, że psychologia pozytywna przesuwa dotychczasowy zakres zainteresowań psychologii z patologii, wiktymologii i chorób psychicznych na pozytywne emocje, cnoty i siły. Nasze mocne strony mogą być pielęgnowana przez całe nasze życie, z korzyścią dla naszego zdrowia, związków i kariery.

Seligman umieścił w książce szereg krótkich testów, dzięki którym czytelnicy będą mogli zmierzyć jak dużo pozytywnych emocji przeżywają, aby następnie określić, jakie są ich najważniejsze "mocne strony". Zmieniającą życie, najważniejszą lekcją z Prawdziwego Szczęścia jest to, że poprzez określenie, co najlepsze w nas samych, możemy poprawić świat wokół nas i osiągnąć nowy, i zrównoważony poziom autentycznego zadowolenia, satysfakcji i poczucia sensu.Seligman - Co możesz zmienić a czego nie możesz. Poradnik skutecznego samodoskonalenia.pdf
Czy można – jak twierdzą jedni – zmienić w człowieku wszystko: inteligencję, zachowania seksualne, usposobienie i nastrój, a nawet płeć? Czy też – jak twierdzą inni – osobowość jednostki jest niezmienna? Jak ważne są to pytania, świadczyć może postępowanie wielu osób, które starają się podejmować rozsądne decyzje co do sposobów rozwiązywania swoich problemów dotyczących odchudzania, picia alkoholu, życia emocjonalnego, zachowań seksualnych. Książka ta może pomóc w zrozumieniu, że nieuzasadnione mniemanie, iż wszystko da się zmienić, może czasem okazać się tragicznym w skutkach nieporozumieniem. Natomiast optymistyczne przekonanie, że są dziedziny życia, które można zmienić, pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze i energię na osiągnięcie tego, co jest rzeczywiście możliwe.


Leathers - Komunikacja Niewerbalna (podręcznik akademicki).pdf
Książka wskazuje, jak umiejętność interpretacji komunikatów niewerbalnych wpływa na skuteczność procesów komunikowania;
przekazuje wiedzę o naturze komunikacji niewerbalnej, relacjach między komunikacją werbalną i niewerbalną, funkcjach sygnałów niewerbalnych itp.; pokazuje, jak wykorzystać tę wiedzę, aby komunikacja niewerbalna była źródłem sukcesów interpersonalnych; uczy prawidłowych zachowań niewerbalnych w sytuacjach praktycznych, takich jak: rozmowa kwalifikacyjna, wywiad lekarski, wymiana informacji i sygnałów emocjonalnych między kobietami a mężczyznami;rozwija wrażliwość na różnice międzykulturowe w przekazywaniu sygnałów i wskazuje na znaczenie kontekstu, w jakim odbywa się spotkanie.Oldham, Morris - Twój psychologiczny autoportret.pdf
Jest to jedna z najwartościowszych i najbardziej pomocnych książek psychologicznych, pozwalająca na sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, uchwycenie unikalnego profilu swoich cech, skłonności i nawyków. Osoba, która zgłębi zawarte w niej wiadomości i samodzielnie lub z pomocą specjalisty podejmie dostosowany do siebie program treningu, osiągnie sukces w miłości i w pracy, a jeśli ma problemy, znajdzie klucz do ich rozwiązania. Tym kluczem jest zrozumienie własnego charakteru i schematów myślenia, a także uczuć i postępowania innych ludzi, co umożliwi twórcze dostosowanie się do nich z uwzględnieniem stylu swojej osobowości.

John M. Oldham, profesor i przewodniczący katedry psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Medycznym Karoliny Południowej, lekarz klinicysta o ogromnym dorobku naukowym i badawczym. Jest autorem licznych publikacji poświeconych zaburzeniom osobowości i ich rozpoznawaniu. Od 27 lat prowadzi własną praktykę psychoanalityczną.

Lois B. Morris jest autorką siedmiu książek z dziedziny zdrowia psychicznego i zachowań ludzkich. Redaguje rubrykę poświęcona nastrojom w magazynie "Allure", jej artykuły i porady pojawiają się często w gazetach i czasopismach.Goleman - Inteligencja emocjonalna.pdf i audiobook
Inteligencja emocjonalna – żywo dyskutowana na całym świecie książka Daniela Golemana – przynosi odpowiedź na nieustannie nurtujące nas pytanie, jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami, albo że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu. Jeśli nawet pytanie to wydaje się banalne, to odpowiedź – którą dokumentują najnowsze badania naukowe – obala dotychczasowe poglądy na rolę intelektu w odniesieniu życiowego sukcesu. Zależy on bowiem w głównym stopniu od samoświadomości, tj. od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także od zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych. Czyli – jak to określa autor – od współczynnika inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną. Książka wskazuje, kiedy i jakimi metodami można ją kształtować w dzieciach, aby zapewnić im jak najwłaściwsze wykorzystanie wrodzonych zdolności w uzyskaniu sukcesu w życiu.
Odpisz
#9
: )
Odpisz
#10
---------INNE PROBLEMY (inne problemy emocjonalne bądź zaburzenia)-------------------


Briers - Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce [+niska samo ocena i złość].pdf
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT) to jedna z najskuteczniejszych i szybko przynoszących pozytywne rezultaty metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Polecana jest przez terapeutów, ponieważ umożliwia trwałe przezwyciężenie różnorodnych ograniczeń, a jej założenia zostały potwierdzone naukowo.

Autor, doświadczony psycholog kliniczny, krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie walczyć z depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską samooceną, a także radzić sobie z codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w terapii oraz zawiera liczne ćwiczenia, dzięki czemu umożliwia samodzielne zastosowanie zasad TPB w praktyce. Za pomocą opisanych w książce metod w krótkim czasie możesz samemu na trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje życie na lepsze.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?
- przystępnie objaśnia podstawowe zasady, metody i narzędzia TPB
- zawiera praktyczne wskazówki, ćwiczenia i techniki, które pomagają uporać się z problemami emocjonalnymi
- pokazuje, jak myśli i uczucia mogą negatywnie wpływać na nasze zachowanie i życie
- daje narzędzia, które pozwalają na pozytywną zmianę sposobu myślenia o sobie, innych i o otaczającym świecie
- pomaga walczyć z bieżącymi trudnościami przeszkadzającymi w codziennym życiu, m.in. z lękiem, stresem, depresją, złością czy niską samooceną.Bourne - Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi.pdf
Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś paniki, strachu w niektórych miejscach, czułeś się nieswojo w pewnych sytuacjach, albo jeśli przez długi czas odczuwasz lęk bez wyraźnego powodu – ta książka może ci pomóc.

Niniejsze wydanie tego klasycznego, bestsellerowego podręcznika dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe zawiera aktualne informacje na temat nowych leków stosowanych w terapii lęku, stanów somatycznych, które mogą potęgować lęk oraz metod medytacji służących opanowaniu lęku.

"Lęk i fobia" to praktyczny i wszechstronny poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z napadami paniki, agorafobią, lękami społecznymi, lękiem uogólnionym, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi i innymi zaburzeniami lękowymi.

Szczegółowe zalecenia, kwestionariusze i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu sobie umiejętności i dokonaniu zmian w stylu życia niezbędnych do osiągnięcia pełnego i trwałego wyleczenia. Podręcznik ten można wykorzystać do opracowania własnego programu samopomocy lub jako dodatkową pomoc w terapii. W miarodajny sposób omawia on szeroki zakres zagadnień i metod terapeutycznych, w tym takie, których nie można znaleźć w innych książkach poświęconych zaburzeniom lękowym.Hayes, Smith - W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Terapia ACT (terapia akceptacji i zaangażowania).pdf

Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat stanowi doskonałe połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. Autorzy proponują zupełnie nowe podejście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach opiera się tak książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać odpowiednich wyborów.

Dzięki książce "W pułapce myśli" czytelnicy:
- przezwyciężają depresję i lęk,
- przestaną negatywnie myśleć o sobie,
- uporają się z bólem emocjonalnym
- nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia.

Cierpienie psychiczne jest nieodłączną częścią życia. Możemy jednak nauczyć się funkcjonować mimo bolesnych przeżyć. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić. "W pułapce myśli" to nie tylko fascynujący przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego życia.Young, Klosko, Weishaar - Terapia schematów. Przewodnik praktyka (podręcznik dla terapeuty).pdf
Terapia schematów. Przewodnik praktyka to kompletne źródło wiedzy na temat nowego nurtu terapii. Autorzy, wśród nich twórca terapii schematów Jeffrey E. Young, w kolejnych rozdziałach wyjaśniają jej najważniejsze założenia. Definicjom kluczowych pojęć towarzyszą opisy przypadków z praktyki terapeutycznej oraz przykłady zastosowań konkretnych narzędzi, którymi posługują się terapeuci schematów. Czytelnik pozna też główne zalety tej szkoły w porównaniu do innych popularnych szkół terapeutycznych. Dwa obszerne rozdziały poświęcono pracy z narcystycznym zaburzeniem osobowości i z zaburzeniem osobowości borderline.

Terapia schematów jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w leczeniu zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par i w zapobieganiu nawrotom nadużywania substancji psychoaktywnych. Dlatego ta książka powinna uzupełnić biblioteczkę każdego terapeuty. Książka ta w umiejętny i zrozumiały sposób pokazuje, jak można udoskonalić i zmodyfikować klasyczne podejście terapii poznawczej do zaburzeń osi I w leczeniu zaburzeń osobowości (…). Szczerze polecam ją wszystkim terapeutom pracującym z pacjentami zmagającymi się z tymi zaburzeniami.
Aaron T. Beck, psychiatra i psychoterapeutaYSQ-L3 Schema Questionnaire.7z
Kwestionariusz schematów.


Young, Klosko - Reinventing Your Life (terapia schematu).pdf
Two of America's leading psychologists, Jeffrey E. Young, Ph.D., and Janet S. Klosko, Ph.D., show readers how to free themselves from negative life patterns. Written with compassion as well as clinical insight, this thought-provoking book guides readers through the process of identifying "life traps." For example, "Do you put the needs of others before your own? Are you drawn into relationships with people who are self-centered, cold to you, misunderstand you, or use you? Do you feel inadequate compared to people around you?" Followed by an engaging discussion that makes use of case studies, this book can help people change their lives by stopping the cycle of self-destruction.

The authors, both cognitive psychotherapists, identify 11 common "lifetraps," which they define as repetitive, destructive behavior patterns associated with a negative self-image. Using illustrations from case studies, the authors describe each lifetrap, discuss its origins in childhood experience, and provide a questionnaire for self-assesment. They then offer a program for change using techniques ranging from experiential (getting in touch with your inner child) to cognitive (writing a "case" against your lifetrap) and behavioral (identifying specific behaviors to be changed). Recommended for popular psychology collections.Burns - Radość Życia. Terapia zaburzeń nastroju (terapia poznawcza).pdf
"Obecnie jesteśmy w posiadaniu ogromnej liczby danych naukowych i wyników badań klinicznych, które wskazują na to, że człowiek może się nauczyć sterować i kontrolować zmiany nastroju i autodestrukcyjne zachowania, wprowadzając w życie kilka względnie prostych zasad i technik. […] Doktor Burns w sposób jasny i klarowny opisuje postępy i pozytywne aspekty naszej koncepcji depresji. Pokazuje jak działają nowoczesne i skuteczne metody zmiany nastroju, jak wychodzić z nieprzyjemnych depresji i zmniejszać poziom dojmującego lęku. […] Radość życia może się stać niezwykle pożytecznym przewodnikiem dla tych, którzy postanowili sami sobie pomóc."
Z przedmowy Aarona T. Becka

Książka zaczyna się rozdziałem dotyczącym zniekształceń poznawczych. Autor stworzył w tym rozdziale mini test, który sprawdza, czy dobrze zrozumieliśmy przekazywaną treść. Następnie jest rozdział dotyczący radzenia sobie z apatią. Mamy więc plan aktywności, monitoring nastroju, ale również jak radzić sobie z grą w "...tak, ale...". Na kolejnych stronach mamy sposoby radzenia sobie ze złością, poczuciem winy i smutkiem. Gdy dojdziemy do połowy książki okazuje się, że natrafiamy na Skalę Postaw Dysfunkcjonalnych (DAS) która świetnie pokazuje od czego zależne jest nasze poczucie własnej wartości (Aprobaty, Miłości, Osiągnięć, Perfekcjonizmu, Uprawnień, Poczucia Odpowiedzialności czy też Autonomii). Dalsze rozdziały, które znajdują się za kwestionariuszem opisują sposoby radzenia sobie z pierwszymi czterema wymiarami. Na zakończenie mamy ogromny rozdział dotyczący farmakoterapii.Padesky, Greenberger - Umysł ponad nastrojem (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Stworzona przez dwóch wybitnych klinicystów o ogromnej wiedzy na temat terapii poznawczej, ta uznana książka pokazuje czytelnikowi jak poprawić jakość życia. Książka została zaprojektowana w taki sposób, by można było korzystać z niej samodzielnie lub w połączeniu z profesjonalną terapią.
Dzięki niej, krok po kroku, setki tysięcy czytelników nauczyło się jak pokonać depresję, ataki paniki, lęk, złość, poczucie winy, wstyd, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz kłopoty w związkach.

Dzięki podręcznikowi "Umysł ponad nastrojem":
- nauczymy się zmieniać myśli, które przyczyniają się do naszych problemów;
- nauczymy się korzystać z tabeli nastrojów, aby uświadomić sobie nasze emocje i śledzić ich zmiany;
- możemy rozwiązać nasze problemy oraz zacząć naprawę życia i relacji z innymi;
- możemy doskonalić umiejętności, które pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów.Taylor, Asmunson-Guilford - Treating Health Anxiety. A Cognitive-Behavioral Approach (terapia poznaw czo-behawioralna).pdf
HIPOCHONDRIA (zaburzenie hipochondryczne) - zaburzenie somatoformiczne, którego dominującą cechą jest stałe nieuzasadnione przekonanie o istnieniu przynajmniej jednej poważnej, postępującej choroby somatycznej.
Osoba cierpiąca na hipochondrię ujawnia uporczywe skargi somatyczne lub stale skupia uwagę na ich fizycznej naturze. Normalne czy banalne doznania lub przejawy są często interpretowane jako nienormalne i świadczące o chorobie, a uwaga skupiona jest zwykle na jednym czy dwóch narządach albo układach ciała.
Hipochondria często występuje w depresji lub towarzyszy jej lęk.

The purpose of this book is to describe the nature, assessment, and treatment of health anxiety disorders, including hypochondriasis, the various forms of abridged hypochondriasis (among which we include disease phobia), and delusional disorder (somatic type). These are all characterized by excessive anxiety about one’s health, stemming from beliefs that one’s physical integrity is threatened. Like other forms of anxiety (Lang, 1985), health anxiety is a multifaceted phenomenon, consisting of distressing emotions (e.g., fear, dread), physiological arousal and associated bodily sensations (e.g., palpitations), thoughts and images of danger, and avoidance and other defensive behaviors. Health anxiety ranges from mild and transient to severe and chronic. Our emphasis is on the more debilitating, persistent forms, particularly hypochondriasis. We begin this chapter by defining health anxiety and distinguishing its adaptive and maladaptive forms. We then describe the clinical features of hypochondriasis and related disorders, and explain why health anxiety disorders are important for health care practitioners to understand, detect, and treat.Antony, Craske, Barlow - Mastering Your Fears and Phobias - Workbook (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
FOBIA SPECYFICZNA - zaburzenie nerwicowe, którego objawem osiowym jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem przyczyn go wywołujących i utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie. Fobie wywoływane są przez pewne sytuacje lub obiekty zewnętrzne wobec osoby przeżywającej lęk, które w praktyce nie są niebezpieczne.

A specific phobia is a generic term for any kind of anxiety disorder that amounts to an unreasonable or irrational fear related to exposure to specific objects or situations. As a result, the affected persons tend to actively avoid direct contact with the objects or situations and, in severe cases, any mention or depiction of them.
The fear or anxiety may be triggered both by the presence and the anticipation of the specific object or situation. A person who encounters that of which they are phobic will often show signs of fear or express discomfort. In some cases it can result in a panic attack. In most adults this kind of phobia is consciously recognized by the person. Still, anxiety and avoidance are difficult to control and may significantly impair the person's functioning and even physical health.

Examples: Phobias of Blood, Needles, Doctors, and Dentists; Claustrophobia; Animal and Insect Phobias; Height Phobia; Driving Phobias; Flying Phobias; Phobias of Storms, Water, Choking, and Vomiting.Fennell - Overcoming low Self-Esteem.pdf
Cognitive Behavioural Therapy treats emotional disorders by changing negative patterns of thought. It is now internationally established as a key method of helping overcome longstanding conditions such as panic attacks, depression, anxiety, gambling addictions and some eating disorders.
The first thing that is attractive about this book is the total lack of "technicalese"; this, coupled with its logical construction makes it not only interesting but also easily accessible to the lay reader.

To begin with, a guest author explains the history, meaning and relevance of cognitive therapy. This is followed by Melanie Fennell focusing on "Low Self Esteem" as an introduction to the main body of the book. The reader is then asked to participate in a self-assessment exercise. Having proven to have low self esteem, the reader is shown not only the impact self-esteem can have on their lives, but also many of the resultant issues--physical, emotional and social.

"Having cleared the ground", the author proceeds to explain the importance of and means to identifying triggers to bouts of low self-esteem. This can be as a long-established predilection or as the result of learned behaviour. Once this is achieved, Fennell goes on to advise ploys to overcome these triggers.

There follows a reinforcement to overcoming the triggers by the use of a Daily Action Diary (DAD), where the reader plans their daily routine. Once these "tasks" have been accomplished, they can be ticked off, proving not only self worth by achievement but also acting as a self-distracter.

The book concludes by offering suggestions for "Putting Life Together" and "Planning for the Future". This is done by the use of simple graticules as an easy way of spotting self- critical thoughts and a "Precaution Record Sheet"

This is a very useful book that achieves its stated aims of explaining the nature of low self esteem and self- destructive thinking, providing a complete self-help programme and monitoring sheets and basing its advice on clinically proven techniques of cognitive therapy. -- Peter Kidd, trained Community Psychiatric Nurse --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Elliott, Smith - Overcoming Anxiety for Dummies, 2nd Edition.pdf
Practical, proven ways to get fear, worry, and panic under control.

Think you worry too much? You're not alone?over 40 million Americans suffer from some form of anxiety. Help is here in this friendly guide, which offers sound advice on identifying anxiety triggers through taking self-tests, improving your eating habits, relaxing, and finding support for you and your loved ones.

Now with 25% new and revised content, Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition explores all of the most common triggers for anxiety, recent developments in medications, newly emerging biologically oriented approaches for treating anxiety, and the most up-to-date advancements in psychotherapies.

-Understand why you're anxious and pinpoint your triggers;
-Get trusted advice on whether you can overcome anxiety on your own or seek professional help;
-Covers anxiety in teens, young adults, and veterans.

The practical information in Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition is your first step toward getting your life back and winning the war against your worries!Wincze - Enhancing Sexuality. Workbook.pdf
At some point in life, almost all men and women have a problem with sexual functioning. If you are looking for solutions to sexual problems, this workbook can help. You may use it in conjunction with visits to a qualified mental health professional or on your own, with or without your partner. This workbook gives you correct information about sex and offers information, advice, and practical suggestions for common sexual problems. From this book, you will learn to improve and enjoy your sexual relations.

Divided into three parts, this workbook presents a comprehensive program for solving sexual problems.
-Part I includes basic information that is helpful for understanding sexual problems and sexual functioning in general.
-Part II addresses specific sexual problems and provides information and strategies to alleviate and overcome them.
-Finally, Part III focuses on information and strategies to help you maintain the gains you've made.

Exercises for couples, chapter review quizzes, and user-friendly worksheets can be found throughout the workbook and will help you increase your knowledge and understanding of sex and sexual relationships. The information presented is based on research and has helped thousands of people like you, and their partners, solve sexual problems and prevent them from occurring again.Shore, Rastelli - Understanding Autism for Dummies.pdf
Autism affects more than 1 million children and adults in the United States, and parents may be confused by the behavior of autistic children. This book provides help-and hope-by explaining the differences between various types of autism and delivering the lowdown on behavioral, educational, medical, other interventions. Featuring inspiring autism success stories as well as a list of organizations where people who support those with autism can go for additional help, it offers practical advice on how to educate children as well as insights on helping people with autism use their strengths to maximize their potential in life.


Gentry - Anger Management for Dummies.pdf
If your anger, or that of a loved one, is out of control and threatening your life and livelihood, you need the calm, clear, and understanding help you’ll find in Anger Management For Dummies. This concise and practical guidebook shares specific anger management methods, skills, and exercises that will help you identify the sources of your anger and release yourself from their grip. You’ll find out how to:

-Defuse your anger before it strikes
-Express your feelings calmly
-Respond rather than react
-Prevent anger incidents in the future
-Release healthy anger in a healthy way
-Confess your anger in a journal
-Use anger constructively
-Get beyond old anger through forgiveness

Complete with coverage of road rage, air rage, office rage, and dealing with angry children, Anger Management for Dummies gives you the tools you need to overcome your anger and live a happier, more productive life.Wilson, Branch - Cognitive Behavioural Therapy for Dummies. 2nd edition.pdf
An updated edition of the bestselling guide on reprogramming one's negative thoughts and behaviour
Once the province of mental health professionals, CBT (or Cognitive Behavioural Therapy) has gained wide acceptance as the treatment of choice for anyone looking to overcome anxiety, lose weight, manage anger, beat an addiction, or simply gain a new outlook on life. Written by two CBT therapists, this bestselling guide helps you apply the principles of CBT in your everyday life-allowing you to spot errors in your thinking; tackle toxic thoughts; refocus and retrain your awareness; and finally, stand up to and become free of the fear, depression, anger, and obsessions that have been plaguing you.

-Includes tips on establishing ten healthy attitudes for living as well as ten ways to lighten up
-Helps you chart a path by defining problems and setting goals
-Offers advice on taking a fresh look at your past, overcoming any obstacles to progress as well as ways to maintain your CBT gains
-Includes new and refreshed content, including chapters on how to beat an addiction and overcome body image issues

With indispensable advice on finding your way out of the debilitating maze of negative thoughts and actions, the book is brimming with invaluable suggestions that will have even a confirmed pessimist well armed for the journey forward.
Odpisz
#11
: ) : )
Odpisz
#12
---------LĘK NAPADOWY, AGORAFOBIA i LĘK UOGÓLNIONY-------------------


Briers - Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce [+niska samo ocena i złość].pdf
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT) to jedna z najskuteczniejszych i szybko przynoszących pozytywne rezultaty metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Polecana jest przez terapeutów, ponieważ umożliwia trwałe przezwyciężenie różnorodnych ograniczeń, a jej założenia zostały potwierdzone naukowo.

Autor, doświadczony psycholog kliniczny, krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie walczyć z depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską samooceną, a także radzić sobie z codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w terapii oraz zawiera liczne ćwiczenia, dzięki czemu umożliwia samodzielne zastosowanie zasad TPB w praktyce. Za pomocą opisanych w książce metod w krótkim czasie możesz samemu na trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje życie na lepsze.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?
- przystępnie objaśnia podstawowe zasady, metody i narzędzia TPB
- zawiera praktyczne wskazówki, ćwiczenia i techniki, które pomagają uporać się z problemami emocjonalnymi
- pokazuje, jak myśli i uczucia mogą negatywnie wpływać na nasze zachowanie i życie
- daje narzędzia, które pozwalają na pozytywną zmianę sposobu myślenia o sobie, innych i o otaczającym świecie
- pomaga walczyć z bieżącymi trudnościami przeszkadzającymi w codziennym życiu, m.in. z lękiem, stresem, depresją, złością czy niską samooceną.Bourne - Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi.pdf
Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś paniki, strachu w niektórych miejscach, czułeś się nieswojo w pewnych sytuacjach, albo jeśli przez długi czas odczuwasz lęk bez wyraźnego powodu – ta książka może ci pomóc.

Niniejsze wydanie tego klasycznego, bestsellerowego podręcznika dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe zawiera aktualne informacje na temat nowych leków stosowanych w terapii lęku, stanów somatycznych, które mogą potęgować lęk oraz metod medytacji służących opanowaniu lęku.

"Lęk i fobia" to praktyczny i wszechstronny poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z napadami paniki, agorafobią, lękami społecznymi, lękiem uogólnionym, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi i innymi zaburzeniami lękowymi.

Szczegółowe zalecenia, kwestionariusze i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu sobie umiejętności i dokonaniu zmian w stylu życia niezbędnych do osiągnięcia pełnego i trwałego wyleczenia. Podręcznik ten można wykorzystać do opracowania własnego programu samopomocy lub jako dodatkową pomoc w terapii. W miarodajny sposób omawia on szeroki zakres zagadnień i metod terapeutycznych, w tym takie, których nie można znaleźć w innych książkach poświęconych zaburzeniom lękowym.Hayes, Smith - W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Terapia ACT (terapia akceptacji i zaangażowania).pdf

Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat stanowi doskonałe połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. Autorzy proponują zupełnie nowe podejście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach opiera się tak książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać odpowiednich wyborów.

Dzięki książce "W pułapce myśli" czytelnicy:
- przezwyciężają depresję i lęk,
- przestaną negatywnie myśleć o sobie,
- uporają się z bólem emocjonalnym
- nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia.

Cierpienie psychiczne jest nieodłączną częścią życia. Możemy jednak nauczyć się funkcjonować mimo bolesnych przeżyć. Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić. "W pułapce myśli" to nie tylko fascynujący przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego życia.Padesky, Greenberger - Umysł ponad nastrojem (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Stworzona przez dwóch wybitnych klinicystów o ogromnej wiedzy na temat terapii poznawczej, ta uznana książka pokazuje czytelnikowi jak poprawić jakość życia. Książka została zaprojektowana w taki sposób, by można było korzystać z niej samodzielnie lub w połączeniu z profesjonalną terapią.
Dzięki niej, krok po kroku, setki tysięcy czytelników nauczyło się jak pokonać depresję, ataki paniki, lęk, złość, poczucie winy, wstyd, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz kłopoty w związkach.

Dzięki podręcznikowi "Umysł ponad nastrojem":
- nauczymy się zmieniać myśli, które przyczyniają się do naszych problemów;
- nauczymy się korzystać z tabeli nastrojów, aby uświadomić sobie nasze emocje i śledzić ich zmiany;
- możemy rozwiązać nasze problemy oraz zacząć naprawę życia i relacji z innymi;
- możemy doskonalić umiejętności, które pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów.Rachman - Zaburzenia lękowe (podręcznik akademicki).pdf
Niniejsza książka przedstawia zwięzły, przystępny opis i psychologiczną analizę zaburzeń lękowych – zaburzeń niezwykle powszechnych, dokuczliwych i kosztownych. Skierowana jest do psychologów klinicznych, studentów, psychoterapeutów, lekarzy oraz specjalistów związanych z pomaganiem. Składa się na nią dziewięć rozdziałów, opatrzonych bibliografią, zalecanymi lekturami i indeksami. Treść książki ilustrowana jest licznymi tabelami i rycinami ułatwiającymi przyswojenie tekstu.


Bemis, Barrada - Oswoić lęk. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki (poradnik).pdf
Każdy z nas w świecie pełnym stresów i niepokojów może niekiedy podlegać stanom lękowym - uzasadnionym sytuacją lub irracjonalnym. Warto więc dysponować wiedzą, którą daje ta książka, odpowiadająca na pytania:

Jak oswoić paniczny, paraliżujący lęk, który prowadzi do unikania innych ludzi?
Jak przekroczyć barierę strachu?
Jak zaakceptować siebie i swoje problemy?

Autorzy książki - Judith Bemis (pedagog) i Amr Barrada (psychoterapeuta), którzy sami byli niegdyś ofiarami lęku i skutecznie z nim walczyli, proponują program autoterapii oparty na akceptacji odczuć lęku, przerażających myśli, paniki. Przede wszystkim należy wykreślić ze swojego słownika i nie używać w rozmowie ze sobą nakazów i słów rozkazujących typu "powinieneś, musisz, musisz koniecznie zwalczyć lęk".

Opanowanie lęku zaczyna się od przyzwalającego stosunku do odczuwanego niepokoju, od zaakceptowania sytuacji, od pogodzenia się ze sobą.
Bardzo pomocne jest też stosowanie opracowanych przez autorów strategii i dialogów wewnętrznych, pomagających opanować lęk. Strategie dają się zapisać w kilkunastu zdaniach. To swoista Biblia dla szukających pomocy w walce z lękiem.Elliott, Smith - Overcoming Anxiety for Dummies, 2nd Edition.pdf
Practical, proven ways to get fear, worry, and panic under control.

Think you worry too much? You're not alone?over 40 million Americans suffer from some form of anxiety. Help is here in this friendly guide, which offers sound advice on identifying anxiety triggers through taking self-tests, improving your eating habits, relaxing, and finding support for you and your loved ones.

Now with 25% new and revised content, Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition explores all of the most common triggers for anxiety, recent developments in medications, newly emerging biologically oriented approaches for treating anxiety, and the most up-to-date advancements in psychotherapies.

-Understand why you're anxious and pinpoint your triggers;
-Get trusted advice on whether you can overcome anxiety on your own or seek professional help;
-Covers anxiety in teens, young adults, and veterans.

The practical information in Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition is your first step toward getting your life back and winning the war against your worries!Wilson, Branch - Cognitive Behavioural Therapy for Dummies. 2nd edition.pdf
An updated edition of the bestselling guide on reprogramming one's negative thoughts and behaviour
Once the province of mental health professionals, CBT (or Cognitive Behavioural Therapy) has gained wide acceptance as the treatment of choice for anyone looking to overcome anxiety, lose weight, manage anger, beat an addiction, or simply gain a new outlook on life. Written by two CBT therapists, this bestselling guide helps you apply the principles of CBT in your everyday life-allowing you to spot errors in your thinking; tackle toxic thoughts; refocus and retrain your awareness; and finally, stand up to and become free of the fear, depression, anger, and obsessions that have been plaguing you.

-Includes tips on establishing ten healthy attitudes for living as well as ten ways to lighten up
-Helps you chart a path by defining problems and setting goals
-Offers advice on taking a fresh look at your past, overcoming any obstacles to progress as well as ways to maintain your CBT gains
-Includes new and refreshed content, including chapters on how to beat an addiction and overcome body image issues

With indispensable advice on finding your way out of the debilitating maze of negative thoughts and actions, the book is brimming with invaluable suggestions that will have even a confirmed pessimist well armed for the journey forward.Baker - Strach i paniczny lęk (terapia poznawczego unieważnienia).PDF
Czym są strach, lęk, panika?
Jak się je odczuwa?
Co jest powodem tych paraliżujących uczuć?
Czy ich ataki mogą być uleczone?

Książka jest profesjonalnym i jednocześnie praktycznym poradnikiem. Pomaga czytelnikowi w zrozumieniu deprymujących uczuć lęku, strachu czy paniki. Powinna być podstawową lekturą zarówno dla osób doświadczających ataków tych uczuć, jak i dla ich rodzin i przyjaciół. Napisana jasnym językiem oraz z dużą znajomością problemu, przedstawia program samopomocy dla cierpiących. "Całkowity powrót do zdrowia nie jest szybki ani łatwy, ale zdecydowanie możliwy" - podkreśla dr Roger Baker, autor książki, psycholog kliniczny w Droset, w Anglii.


Panic Away Program.pdf
Panic Away is a program that helps people deal with anxiety and panic attacks in a way that’s completely different from the mainstream. The Panic Away program works on the pioneering approached discovered by Dr. Viktor Frankl and Dr. Clarie Weekes. It was these doctors who discovered that panic and anxiety was more often than not caused by and over stimulated nervous system. Whilst Panic Away is undoubtedly targeted from those for whom panic and anxiety blight their lives, it can also be used by anyone who suffers from stress.

Generalized Anxiety Disorder - Patient Treatment Manual.pdf
LĘK UOGÓLNIONY (GAD) - zaburzenie lękowe, które charakteryzuje nierealistyczny, uporczywy i przesadzony lęk przed potencjalnym nieszczęściem, które może dotknąć zarówno osobę chorą jak i jej rodzinę (bankructwo, choroba, niepowodzenia życiowe). Osoby cierpiące na to zaburzenie mają również problemy z koncentracją, łatwo się irytują i męczą, żyją ciągle w stanie napięcia.
Odpisz
#13
: ) : ) : )
Odpisz
#14
---------PSYCHOZY--------------------------------------------------------


Jones, Buckley - Schizofrenia (podręcznik dla lekarzy).pdf
Seria wydawnicza Rapie Reference dostarcza miarodajnych i przystępnych informacji lekarzom pierwszego kontaktu oraz lekarzom pracującym na oddziałach szpitalnych. W każdej publikacji z tej serii zawarte są: diagnostyka, prewencja, leczenie oraz postępowanie w wybranej jednostce chorobowej. Znajdują się w nich także dodatkowe informacje, takie jak wykazy stosowanych leków, szczegóły badań klinicznych, interesujące pozycje piśmiennictwa oraz pomocne adresy i strony internetowe.

Seria Rapid Reference oferuje lekarzom łatwy dostęp do wiadomości niezbędnych w skutecznym leczeniu choroby i postępowaniu z pacjentami.

- Miarodajne informacje od światowych ekspertów w danej dziedzinie
- Wiarygodne, potwierdzone źródła
- Zwięzły tekst z przejrzystymi ilustracjami
- Najświeższe, aktualne informacjeLauveng - Byłam po drugiej stronie lustra. Wygrana walka ze schizofrenią (audiobook).rar
Przez dziesięć lat Arnhild przebywała na oddziałach psychiatrycznych z diagnozą schizofrenii. Była psychotyczką, która własne ciało cięła do krwi odłamkami szkła. Dzisiaj, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Oslo, pracuje jako psycholog. Lauveng zabiera nas w świat głosów i halucynacji, szczurów i wilków, pokazując, w jaki sposób symptomy wyrażają własną logikę i znaczenie.Opis jej walki o wyzdrowienie, wspomaganej przez służbę zdrowia oraz przez matkę i siostrę, które nigdy nie straciły nadziei, to mocna lektura. Książka o zwycięstwie, w które wierzyli tylko nieliczni.Jest to książka o nadziei. O tym, że nawet wtedy, gdy nie ma już żadnego wyjścia, kiedy jesteś pod ścianą, warto wierzyć zarówno w siebie samego, jak i w dary ślepego losu. Arnhild Lauveng pokazuje, że czasem (bynajmniej nie zawsze) niemożliwe staje się możliwe. To wiadomość szczególnie cenna dla bliskiego otoczenia ludzi chorych.


Schizofrenia - poradnik.pdf
Poradnik powstał dzięki finansowemu wsparciu firmy H. Lundbeck A/S - międzynarodowego koncernu farmaceutycznego zaangażowanego w badania, rozwój, produkcję, marketing i sprzedaż leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych i neurologicznych.


Odnaleźć Drogę - Poradnik dla wszystkich dotkniętych schizofrenią.pdf
Zadaniem poradnika jest udzielenie pomocy każdemu, kto zetknął się z problemem schizofrenii lub innego zaburzenia psychotycznego. Niezależnie od tego, czy choroba ta spotkała właśnie ciebie, czy jesteś bliskim osoby chorej – ta książka jest po to by was informować i pomóc.

Wszystkie osoby uczestniczące w przygotowaniu poradnika, zetknęły się bezpośrednio z problemem schizofrenii. Są to pacjenci, członkowie ich rodzin, a także przyjaciele i bliscy. Naszym celem jest przekazanie im prostych i praktycznych rad, jak żyć ze schizofrenią. Schizofrenia jest wciąż chorobą mało znaną i nie rozumianą. Miejsce rzetelnej wiedzy wciąż jeszcze zajmują mity i półprawdy, co sprawia, że osoby cierpiące na schizofrenię często są dyskryminowane.

Zwiększa to ich skłonność do izolacji, poczucie osamotnienia oraz lęk przed światem. Nie wynaleziono jak dotąd takich badań, które jak „prześwietlenie” mózgu czy badanie krwi, pozwalałoby rozpoznać schizofrenię. Dlatego też lepsze zrozumienie tej choroby, a także metod jej leczenia może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji i radzeniu sobie z codziennymi problemami.Gumley, Schwannauer - Staying well after psychosis.pdf
Staying Well After Psychosis is extremely readable, based on solid research evidence and packed full of clinical insights and strategies that will satisfy any clinician seeking innovative approaches to the promotion of recovery from psychosis." --Anthony P. Morrison, Professor of Clinical Psychology, University of Manchester, UK Over the past decade our understanding of the experience of psychosis has changed dramatically. As part of this change, a range of psychological models of psychosis and associated interventions have developed. Staying Well After Psychosis presents an individually based psychological intervention targeting emotional recovery and relapse prevention. This approach considers the cognitive, interpersonal and developmental aspects involved in recovery and vulnerability to the recurrence of psychosis. Andrew Gumley and Matthias Schwannauer provide a framework for recovery and staying well that focuses on emotional and interpersonal adaptation to psychosis. This practical manual covers, in detail, all aspects of the therapeutic process of Cognitive Interpersonal Therapy, including: * Taking a developmental perspective on help seeking and affect regulation.* Supporting self-reorganisation and adaptation after acute psychosis. * Understanding and treating traumatic reactions to psychosis. * Working with humiliation, entrapment, loss and fear of recurrence appraisals during recovery. * Working with cognitive interpersonal schemata. * Developing coping in an interpersonal context. Clinical psychologists, psychiatrists and mental health professionals will find this innovative treatment manual to be a valuable resource in their work with adults and adolescents. This book will also be of interest to lecturers and students of clinical psychology and mental health.


Healy - Understanding your Schizophrenia Illness. A workbook.pdf
A diagnosis of schizophrenia can be devastating. It is therefore crucial that those diagnosed are provided with complete, accurate information that explains what schizophrenia is, answers questions about what it means and helps them to come to terms with their illness. Understanding Your Schizophrenia Illness provides mental health professionals with a structured framework for delivering this information to clients. Developed by psychiatric nurse Chris Healy, it is a complete, educational resource that professionals and clients can work through together. Its six sections provide an overview of schizophrenia, its possible causes, its symptoms, treatments and how to cope with life post-diagnosis. Each section also includes questionnaires, case studies and FAQs.
Odpisz
#15
: ) : )
Odpisz
#16
---------TRENING POZNAWCZY-----------------------------------------------


Akademia Umysłu - Pamięć, Postrzeganie, Szybkie Czytanie + Gry (program PC, obraz płyty).zip
Zestaw ćwiczeń.

Trudno ocenić skuteczność owych technik. Wiemy, że mózg wytwarza nowe neurony. Wiemy, że neurony budują nowe połączenia miedzy sobą (inaczej nie byłoby możliwe uczenie się). Wiemy, że używanie określonych funkcji mózgu poprawia wydajność i wpływa na jego budowę (np. taksówkarze mają większy hipokamp odpowiedzialny za pamięć przestrzenną i zapis informacji do pamięci długotrwałej).

Nie jest rozstrzygnięte jednak czy owe ćwiczenia poprawiają wydajność "ogólną" czy tylko w wykonywaniu tych ćwiczeń. Znaczy - nie jest pewne czy nabytą sprawność można przenieść "w życie".

Mimo to warto próbować systematycznie ćwiczyć. Na pewno nie zaszkodzi   :Stan - Uśmiecha się - Mrugając:Buzan - Genialna Pamięć.pdf
Odkryj nowatorskie techniki Tony'ego Buzana, usprawniające prac umysłową i wykorzystanie inteligencji.
Wiele osób narzeka na swoją pamięć. Toteż ucieszy ci pewnie, że nie ma czego takiego jak pamięć zła z natury. Każdy człowiek ma zdolność zapamiętywania tak wiele - lub tak mało - jak zechce. Bardzo duo zależy tu od rozumienia, jak współdziała z naturalnymi rytmami i stylem pracy mózgu, tak by potęga naszego superwydajnego biokomputera w głowie mogą się w pełni ujawni.
Sprawna pamięć to często podstawa osiągania wyników w szkole i w pracy zawodowej. Ale ważna jest także w tysiącach sytuacji praktycznego życia: podczas robienia zakupów, popisywania się serią żartów, kojarzenia właściwych nazwisk z właściwymi twarzami i wydarzeniami, szukania samochodu na zatoczonym parkingu itd.BrainWorkshop 4.8.4 (program komputerowy).zip
A recent study published in PNAS, an important scientific journal, shows that a memory task called dual n-back improves working memory (short term memory) and fluid intelligence. These findings are important because fluid intelligence was previously thought to be unchangeable.

Those findings have since been replicated twice with strongly positive results, and two more times in smaller studies with weaker, but still positive, results.

Brain Workshop implements this dual n-back task, and enables you to improve your working memory and fluid intelligence. The dual n-back task involves remembering a sequence of spoken letters and a sequence of positions of a square at the same time, and identifying when a letter or position matches the one that appeared n trials earlier. Brain Workshop can closely replicate the conditions of the original study. In addition, it also includes optional extended game modes such as Triple N-Back and Arithmetic N-Back. It also includes features such as statistics tracking, graphs and easy configurability.
Odpisz
#17
: )
Odpisz
#18
---------ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE oraz DYSMORFOFOBIA------


Briers - Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce [+niska samo ocena i złość].pdf
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT) to jedna z najskuteczniejszych i szybko przynoszących pozytywne rezultaty metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Polecana jest przez terapeutów, ponieważ umożliwia trwałe przezwyciężenie różnorodnych ograniczeń, a jej założenia zostały potwierdzone naukowo.

Autor, doświadczony psycholog kliniczny, krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie walczyć z depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską samooceną, a także radzić sobie z codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w terapii oraz zawiera liczne ćwiczenia, dzięki czemu umożliwia samodzielne zastosowanie zasad TPB w praktyce. Za pomocą opisanych w książce metod w krótkim czasie możesz samemu na trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje życie na lepsze.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?
- przystępnie objaśnia podstawowe zasady, metody i narzędzia TPB
- zawiera praktyczne wskazówki, ćwiczenia i techniki, które pomagają uporać się z problemami emocjonalnymi
- pokazuje, jak myśli i uczucia mogą negatywnie wpływać na nasze zachowanie i życie
- daje narzędzia, które pozwalają na pozytywną zmianę sposobu myślenia o sobie, innych i o otaczającym świecie
- pomaga walczyć z bieżącymi trudnościami przeszkadzającymi w codziennym życiu, m.in. z lękiem, stresem, depresją, złością czy niską samooceną.Bourne - Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi.pdf
Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś paniki, strachu w niektórych miejscach, czułeś się nieswojo w pewnych sytuacjach, albo jeśli przez długi czas odczuwasz lęk bez wyraźnego powodu – ta książka może ci pomóc.

Niniejsze wydanie tego klasycznego, bestsellerowego podręcznika dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe zawiera aktualne informacje na temat nowych leków stosowanych w terapii lęku, stanów somatycznych, które mogą potęgować lęk oraz metod medytacji służących opanowaniu lęku.

"Lęk i fobia" to praktyczny i wszechstronny poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z napadami paniki, agorafobią, lękami społecznymi, lękiem uogólnionym, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi i innymi zaburzeniami lękowymi.

Szczegółowe zalecenia, kwestionariusze i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu sobie umiejętności i dokonaniu zmian w stylu życia niezbędnych do osiągnięcia pełnego i trwałego wyleczenia. Podręcznik ten można wykorzystać do opracowania własnego programu samopomocy lub jako dodatkową pomoc w terapii. W miarodajny sposób omawia on szeroki zakres zagadnień i metod terapeutycznych, w tym takie, których nie można znaleźć w innych książkach poświęconych zaburzeniom lękowym.Overcoming Body Dysmorphia - Building Body Acceptance [poradnik self-help].pdf
Overcoming Body Dysmorphia: This information package is designed to provide you with some information about body dysmorphic disorder - how it develops, how it is maintained and how to address this problem. It is organised into modules that are designed to be worked through in sequence. We recommend that you complete one module before moving onto the next. Each module contains information, worksheets, and suggested exercises or activities.


Padesky, Greenberger - Umysł ponad nastrojem (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Stworzona przez dwóch wybitnych klinicystów o ogromnej wiedzy na temat terapii poznawczej, ta uznana książka pokazuje czytelnikowi jak poprawić jakość życia. Książka została zaprojektowana w taki sposób, by można było korzystać z niej samodzielnie lub w połączeniu z profesjonalną terapią.
Dzięki niej, krok po kroku, setki tysięcy czytelników nauczyło się jak pokonać depresję, ataki paniki, lęk, złość, poczucie winy, wstyd, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz kłopoty w związkach.

Dzięki podręcznikowi "Umysł ponad nastrojem":
- nauczymy się zmieniać myśli, które przyczyniają się do naszych problemów;
- nauczymy się korzystać z tabeli nastrojów, aby uświadomić sobie nasze emocje i śledzić ich zmiany;
- możemy rozwiązać nasze problemy oraz zacząć naprawę życia i relacji z innymi;
- możemy doskonalić umiejętności, które pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów.Rachman - Zaburzenia lękowe (podręcznik akademicki).pdf
Niniejsza książka przedstawia zwięzły, przystępny opis i psychologiczną analizę zaburzeń lękowych – zaburzeń niezwykle powszechnych, dokuczliwych i kosztownych. Skierowana jest do psychologów klinicznych, studentów, psychoterapeutów, lekarzy oraz specjalistów związanych z pomaganiem. Składa się na nią dziewięć rozdziałów, opatrzonych bibliografią, zalecanymi lekturami i indeksami. Treść książki ilustrowana jest licznymi tabelami i rycinami ułatwiającymi przyswojenie tekstu.


Elliott, Smith - Obsessive-Compulsive Disorder For Dummies.pdf
Arguably one of the most complex emotional disorders, Obsessive Compulsive Disorder is surprisingly common. Furthermore, most people at some time in their lives exhibit a smattering of OCD-like symptoms.

Obsessive Compulsive Disorder For Dummies sorts out the otherwise curious and confusing world of obsessive compulsive disorder. Engaging and comprehensive, it explains the causes of OCD and describes the rainbow of OCD symptoms. The book shows readers whether OCD symptoms represent normal and trivial concerns (for example, a neat freak) or something that should be checked out by a mental health professional (for example, needing to wash hands so often that they become raw and red). In easy to understand steps, the authors lay out the latest treatments that have been proven to work for this disorder, and provide practical and real tools for living well long-term. Whether you or someone you care about has this disorder, Obsessive Compulsive Disorder For Dummies gives you an empathic understanding of this fascinating yet treatable mental disorder.Elliott, Smith - Overcoming Anxiety for Dummies, 2nd Edition.pdf
Practical, proven ways to get fear, worry, and panic under control.

Think you worry too much? You're not alone?over 40 million Americans suffer from some form of anxiety. Help is here in this friendly guide, which offers sound advice on identifying anxiety triggers through taking self-tests, improving your eating habits, relaxing, and finding support for you and your loved ones.

Now with 25% new and revised content, Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition explores all of the most common triggers for anxiety, recent developments in medications, newly emerging biologically oriented approaches for treating anxiety, and the most up-to-date advancements in psychotherapies.

-Understand why you're anxious and pinpoint your triggers;
-Get trusted advice on whether you can overcome anxiety on your own or seek professional help;
-Covers anxiety in teens, young adults, and veterans.

The practical information in Overcoming Anxiety For Dummies, 2nd Edition is your first step toward getting your life back and winning the war against your worries!Wilson, Branch - Cognitive Behavioural Therapy for Dummies. 2nd edition.pdf
An updated edition of the bestselling guide on reprogramming one's negative thoughts and behaviour
Once the province of mental health professionals, CBT (or Cognitive Behavioural Therapy) has gained wide acceptance as the treatment of choice for anyone looking to overcome anxiety, lose weight, manage anger, beat an addiction, or simply gain a new outlook on life. Written by two CBT therapists, this bestselling guide helps you apply the principles of CBT in your everyday life-allowing you to spot errors in your thinking; tackle toxic thoughts; refocus and retrain your awareness; and finally, stand up to and become free of the fear, depression, anger, and obsessions that have been plaguing you.

-Includes tips on establishing ten healthy attitudes for living as well as ten ways to lighten up
-Helps you chart a path by defining problems and setting goals
-Offers advice on taking a fresh look at your past, overcoming any obstacles to progress as well as ways to maintain your CBT gains
-Includes new and refreshed content, including chapters on how to beat an addiction and overcome body image issues

With indispensable advice on finding your way out of the debilitating maze of negative thoughts and actions, the book is brimming with invaluable suggestions that will have even a confirmed pessimist well armed for the journey forward.Poradnik dla chorych na zespół natręctw.pdf

Obsessive-Compulsive Disorder - Patient Treatment Manual.pdf
Odpisz
#19
: )
Odpisz
#20
---------ZABURZENIA ODŻYWIANIA-------------------------------------


Overcoming Body Dysmorphia - Building Body Acceptance [poradnik self-help].pdf
Overcoming Body Dysmorphia: This information package is designed to provide you with some information about body dysmorphic disorder - how it develops, how it is maintained and how to address this problem. It is organised into modules that are designed to be worked through in sequence. We recommend that you complete one module before moving onto the next. Each module contains information, worksheets, and suggested exercises or activities.


Young, Klosko, Weishaar - Terapia schematów. Przewodnik praktyka (podręcznik dla terapeuty).pdf
Terapia schematów. Przewodnik praktyka to kompletne źródło wiedzy na temat nowego nurtu terapii. Autorzy, wśród nich twórca terapii schematów Jeffrey E. Young, w kolejnych rozdziałach wyjaśniają jej najważniejsze założenia. Definicjom kluczowych pojęć towarzyszą opisy przypadków z praktyki terapeutycznej oraz przykłady zastosowań konkretnych narzędzi, którymi posługują się terapeuci schematów. Czytelnik pozna też główne zalety tej szkoły w porównaniu do innych popularnych szkół terapeutycznych. Dwa obszerne rozdziały poświęcono pracy z narcystycznym zaburzeniem osobowości i z zaburzeniem osobowości borderline.

Terapia schematów jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w leczeniu zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par i w zapobieganiu nawrotom nadużywania substancji psychoaktywnych. Dlatego ta książka powinna uzupełnić biblioteczkę każdego terapeuty.

Książka ta w umiejętny i zrozumiały sposób pokazuje, jak można udoskonalić i zmodyfikować klasyczne podejście terapii poznawczej do zaburzeń osi I w leczeniu zaburzeń osobowości (…). Szczerze polecam ją wszystkim terapeutom pracującym z pacjentami zmagającymi się z tymi zaburzeniami.
Aaron T. Beck, psychiatra i psychoterapeutaYSQ-L3 Schema Questionnaire.7z
Kwestionariusz schematów.


Young, Klosko - Reinventing Your Life (terapia schematu).pdf
Two of America's leading psychologists, Jeffrey E. Young, Ph.D., and Janet S. Klosko, Ph.D., show readers how to free themselves from negative life patterns. Written with compassion as well as clinical insight, this thought-provoking book guides readers through the process of identifying "life traps." For example, "Do you put the needs of others before your own? Are you drawn into relationships with people who are self-centered, cold to you, misunderstand you, or use you? Do you feel inadequate compared to people around you?" Followed by an engaging discussion that makes use of case studies, this book can help people change their lives by stopping the cycle of self-destruction.

The authors, both cognitive psychotherapists, identify 11 common "lifetraps," which they define as repetitive, destructive behavior patterns associated with a negative self-image. Using illustrations from case studies, the authors describe each lifetrap, discuss its origins in childhood experience, and provide a questionnaire for self-assesment. They then offer a program for change using techniques ranging from experiential (getting in touch with your inner child) to cognitive (writing a "case" against your lifetrap) and behavioral (identifying specific behaviors to be changed). Recommended for popular psychology collections.Padesky, Greenberger - Umysł ponad nastrojem (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Stworzona przez dwóch wybitnych klinicystów o ogromnej wiedzy na temat terapii poznawczej, ta uznana książka pokazuje czytelnikowi jak poprawić jakość życia. Książka została zaprojektowana w taki sposób, by można było korzystać z niej samodzielnie lub w połączeniu z profesjonalną terapią.
Dzięki niej, krok po kroku, setki tysięcy czytelników nauczyło się jak pokonać depresję, ataki paniki, lęk, złość, poczucie winy, wstyd, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz kłopoty w związkach.

Dzięki podręcznikowi "Umysł ponad nastrojem":
- nauczymy się zmieniać myśli, które przyczyniają się do naszych problemów;
- nauczymy się korzystać z tabeli nastrojów, aby uświadomić sobie nasze emocje i śledzić ich zmiany;
- możemy rozwiązać nasze problemy oraz zacząć naprawę życia i relacji z innymi;
- możemy doskonalić umiejętności, które pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów.Eifert, Heffne - Jak pokonać anoreksję. Trening (terapia akceptacji i zaangażowania).pdf
Anoreksja jest chorobą cierpiącej psychiki. W krótkim czasie sieje ona spustoszenie także w całym ciele, a w konsekwencji w całym życiu osoby nią dotkniętej. Na anoreksję zapadają w większości dziewczęta i kobiety, ale przypadki zachorowań zdarzają się także wśród mężczyzn. Jadłowstręt psychiczny ma swoje korzenie w braku akceptacji siebie i swojego ciała. To poczucie niedoskonałości zwykle potęgowane jest przez wymagania narzucone przez otoczenie lub perfekcyjnych rodziców. Kiedy wszystko wymyka się spod kontroli, choremu wydaje się, że tylko jego waga jest tym, nad czym może zapanować - że to właśnie ona jest kluczem do sukcesu. Osoby cierpiące na anoreksję często mają bardzo niską samoocenę, odrzucają myśl o dorosłości i odcinają się od swojej seksualności. Wykazują także stany lękowe. Choroba powoduje zatrważające zmiany w organizmie i psychice, a walka z nią bywa tym trudniejsza, że niezbędna jest całkowita modyfikacja przekonań pacjenta, a nie samego jego zachowania.

Optymalnym początkiem procesu ucieczki od anoreksji jest podjęcie decyzji o poszukiwaniu pomocy. Mimo że do tej pory nie opracowano całkowicie skutecznych metod jej leczenia, ten podręcznik przekazuje innowacyjne podejście do psychoterapii - terapię akceptacji i zaangażowania, czyli ACT (ang. Acceptance and Commitment Therapy). Jest to pełna wsparcia metoda, która uwolni Cię od towarzyszących anoreksji osądów, a właściwie od założenia, że coś jest z Tobą nie tak. Zaczniesz uważnie obserwować swoje trudne myśli i uczucia... bez reagowania na nie w sposób prowadzący do samodestrukcji. Kiedy już znajdziesz się w tym pełnym współczucia i nastawionym na odbiór stanie ducha, przedstawione w książce techniki pozwolą Ci się przestawić, czyli skierować energię zużywaną dotychczas na kompulsywne zrzucanie wagi i degradację własnej osoby na pozytywne działanie, które uzdrowi ciało i duszę.Wilson, Branch - Cognitive Behavioural Therapy for Dummies. 2nd edition.pdf
An updated edition of the bestselling guide on reprogramming one's negative thoughts and behaviour
Once the province of mental health professionals, CBT (or Cognitive Behavioural Therapy) has gained wide acceptance as the treatment of choice for anyone looking to overcome anxiety, lose weight, manage anger, beat an addiction, or simply gain a new outlook on life. Written by two CBT therapists, this bestselling guide helps you apply the principles of CBT in your everyday life-allowing you to spot errors in your thinking; tackle toxic thoughts; refocus and retrain your awareness; and finally, stand up to and become free of the fear, depression, anger, and obsessions that have been plaguing you.

-Includes tips on establishing ten healthy attitudes for living as well as ten ways to lighten up
-Helps you chart a path by defining problems and setting goals
-Offers advice on taking a fresh look at your past, overcoming any obstacles to progress as well as ways to maintain your CBT gains
-Includes new and refreshed content, including chapters on how to beat an addiction and overcome body image issues

With indispensable advice on finding your way out of the debilitating maze of negative thoughts and actions, the book is brimming with invaluable suggestions that will have even a confirmed pessimist well armed for the journey forward.Abraham, Llewelyn-Jones - Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania (framgent o bulimii).pdf
Ponad połowa dziewcząt i kobiet zalicza siebie do otyłych. Dążenie do osiągnięcia wymarzonej sylwetki powoduje odrzucenie przez nie tradycyjnych norm żywieniowych. To imperatywne dążenie często prowadzi do konfliktu wewnętrznego, rodzinnego, a w konsekwencji do rozwinięcia się groźnych w skutkach chorób, takich jak bulimia i anoreksja. Autorzy radzą jak bezpiecznie czuwać nad prawidłową wagą i nie popaść w pułapkę szkodliwego odchudzania się, jak cieszyć się życiem bez względu na ilość kilogramów, którą nosimy na sobie.


Abraham, Llewelyn-Jones - Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania (fragment o anoreksji).pdf


Agras, Apple - Overcoming Your Eating Disorder - Guided Self-help. Workbook (terapia poznawczo-behawioralna).pdf
Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) has been proven effective for treating Bulimia Nervosa and Binge Eating Disorder. However, this type of program requires at least 6 months of weekly sessions with a qualified mental health professional. If you suffer from an eating disorder and want to get treatment, but have little time to devote to therapy, a shorter, time-limited program may be right for you.

This workbook outlines a Guided Self-Help (GSH) program based on the principles of CBT. Although sessions with a therapist or clinician are required, there are usually no more than 12 and each one is only 25 minutes long. You will do much of the treatment on your own using the workbook as your guide. You will learn and practice the skills you need to overcome your eating disorder and establish healthy habits, while consulting with your therapist for encouragement and support. Through daily self-monitoring of your eating patterns, and strategies such as challenging negative thoughts and formal problem-solving, you will reduce your desire to binge and purge. GSH is hard work, but the benefits are well worth it. If you have the desire and the drive, you can use this workbook to eliminate your eating disorder once and for all.Latner, Wilson - Self-Help Approaches for Obesity and Eating Disorders.pdf
With contributions from leading authorities, this timely professional resource critically examines available self-help treatments for weight problems and obesity, binge-eating disorder, bulimia nervosa, and body-image disturbances. Practical pointers are offered for guiding clients or patients toward safe, effective approaches that provide the right level of care, from fully independent strategies to treatments with higher levels of professional involvement. Chapters review the strengths and limitations of commercial diets, exercise programs, workbooks, support groups, Internet resources, adaptations of behavioral models, and more, including strategies for long-term maintenance of weight loss. Special topics include night-eating syndrome, childhood obesity, and coping with weight-related discrimination.
Odpisz
#21
: )
Odpisz
#22
----------ZABURZENIA OSOBOWOŚCI----------------------------------


Millon, Davis - Zaburzenia osobowości we współczes nym świecie (podręcznik akademicki).pdf
Autorzy szczegółowo omawiają 14 typów zaburzeń osobowości uwzględnionych w podręcznikach DSM-III-R i DSM-IV. Charakteryzują je na kontinuum specyficznych cech osobowości mieszczących się w normie i będących symptomem poważnej psychopatologii, posługując się barwnymi, rozbudowanymi opisami przypadków. Poszczególne typy zaburzeń prezentowane są z perspektywy podstawowych podejść teoretycznych: biologicznego, psychodynamicznego, interpersonalnego, poznawczego oraz modelu biopsychospołeczno-ewolucyjnego. Oprócz opisów funkcjonowania osób cierpiących na zaburzenia osobowości, mechanizmów rozwoju owych zaburzeń i kryteriów rozpoznawania ich, książka zawiera także cenne wskazania dotyczące terapii.


Beck, Freeman, Davis - Cognitive Therapy of Personality Disorders (podręcznik terapeuty).pdf
This landmark work was the first to present a cognitive framework for understanding and treating personality disorders. Part I lays out the conceptual, empirical, and clinical foundations of effective work with this highly challenging population, reviews cognitive aspects of Axis II disorders, and delineates general treatment principles. In Part II, chapters detail the process of cognitive-behavioral therapy for each of the specific disorders, review the clinical literature, guide the therapist through diagnosis and case conceptualization, and demonstrate the nuts and bolts of cognitive intervention.


Young, Klosko, Weishaar - Terapia schematów. Przewodnik praktyka (podręcznik dla terapeuty).pdf
Terapia schematów. Przewodnik praktyka to kompletne źródło wiedzy na temat nowego nurtu terapii. Autorzy, wśród nich twórca terapii schematów Jeffrey E. Young, w kolejnych rozdziałach wyjaśniają jej najważniejsze założenia. Definicjom kluczowych pojęć towarzyszą opisy przypadków z praktyki terapeutycznej oraz przykłady zastosowań konkretnych narzędzi, którymi posługują się terapeuci schematów. Czytelnik pozna też główne zalety tej szkoły w porównaniu do innych popularnych szkół terapeutycznych. Dwa obszerne rozdziały poświęcono pracy z narcystycznym zaburzeniem osobowości i z zaburzeniem osobowości borderline.

Terapia schematów jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w leczeniu zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par i w zapobieganiu nawrotom nadużywania substancji psychoaktywnych. Dlatego ta książka powinna uzupełnić biblioteczkę każdego terapeuty.

Książka ta w umiejętny i zrozumiały sposób pokazuje, jak można udoskonalić i zmodyfikować klasyczne podejście terapii poznawczej do zaburzeń osi I w leczeniu zaburzeń osobowości (…). Szczerze polecam ją wszystkim terapeutom pracującym z pacjentami zmagającymi się z tymi zaburzeniami.
Aaron T. Beck, psychiatra i psychoterapeutaYSQ-L3 Schema Questionnaire.7z
Kwestionariusz schematów.


Young, Klosko - Reinventing Your Life (terapia schematu).pdf
Two of America's leading psychologists, Jeffrey E. Young, Ph.D., and Janet S. Klosko, Ph.D., show readers how to free themselves from negative life patterns. Written with compassion as well as clinical insight, this thought-provoking book guides readers through the process of identifying "life traps." For example, "Do you put the needs of others before your own? Are you drawn into relationships with people who are self-centered, cold to you, misunderstand you, or use you? Do you feel inadequate compared to people around you?" Followed by an engaging discussion that makes use of case studies, this book can help people change their lives by stopping the cycle of self-destruction.

The authors, both cognitive psychotherapists, identify 11 common "lifetraps," which they define as repetitive, destructive behavior patterns associated with a negative self-image. Using illustrations from case studies, the authors describe each lifetrap, discuss its origins in childhood experience, and provide a questionnaire for self-assesment. They then offer a program for change using techniques ranging from experiential (getting in touch with your inner child) to cognitive (writing a "case" against your lifetrap) and behavioral (identifying specific behaviors to be changed). Recommended for popular psychology collections.Millon - Personality disorders in modern life.pdf
A revision of the leading textbook on personality disorders by renowned expert Theodore Millon.

"Personalities are like impressionistic paintings. At a distance, each person is 'all of a piece'; up close, each is a bewildering complexity of moods, cognitions, and motives."
-Theodore Millon

Exploring the continuum from normal personality traits to the diagnosis and treatment of severe cases of personality disorders, Personality Disorders in Modern Life, Second Edition is unique in its coverage of both important historical figures and contemporary theorists in the field. Its content spans all the major disorders-Antisocial, Avoidant, Depressive, Compulsive, Histrionic, Narcissistic, Paranoid, Schizoid, and Borderline-as well as their many subtypes. Attention to detail and in-depth discussion of the subtleties involved in these debilitating personality disorders make this book an ideal companion to the DSM-IV™.

Fully updated with the latest research and theory, this important text features:

-Discussion of the distinctive clinical features and developmental roots of personality disorders;
-Balanced coverage of the major theoretical perspectives-biological, psychodynamic, interpersonal, cognitive, and evolutionary;
-Individual chapters on all DSM-IV™ personality disorders and their several subtypes and mixtures;
-Case studies throughout the text that bring to life the many faces of these disorders.

Including a new assessment section that singles out behavioral indicators considered to have positive predictive power for the disorders, this Second Edition also includes a special focus on developmental, gender, and cultural issues specific to each disorder. A comprehensive reference suitable for today's practitioners, Personality Disorders in Modern Life, Second Edition features a clear style that also makes it a valuable resource for advanced undergraduate and graduate students. The most thorough book of its kind, this Second Edition is a powerful, practical resource for all trainees and professionals in key mental health fields, such as psychology, social work, and nursing.Oldham, Morris - Twój psychologiczny autoportret.pdf
Jest to jedna z najwartościowszych i najbardziej pomocnych książek psychologicznych, pozwalająca na sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, uchwycenie unikalnego profilu swoich cech, skłonności i nawyków. Osoba, która zgłębi zawarte w niej wiadomości i samodzielnie lub z pomocą specjalisty podejmie dostosowany do siebie program treningu, osiągnie sukces w miłości i w pracy, a jeśli ma problemy, znajdzie klucz do ich rozwiązania. Tym kluczem jest zrozumienie własnego charakteru i schematów myślenia, a także uczuć i postępowania innych ludzi, co umożliwi twórcze dostosowanie się do nich z uwzględnieniem stylu swojej osobowości.

John M. Oldham, profesor i przewodniczący katedry psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Medycznym Karoliny Południowej, lekarz klinicysta o ogromnym dorobku naukowym i badawczym. Jest autorem licznych publikacji poświeconych zaburzeniom osobowości i ich rozpoznawaniu. Od 27 lat prowadzi własną praktykę psychoanalityczną.

Lois B. Morris jest autorką siedmiu książek z dziedziny zdrowia psychicznego i zachowań ludzkich. Redaguje rubrykę poświęcona nastrojom w magazynie "Allure", jej artykuły i porady pojawiają się często w gazetach i czasopismach.Campbell, Miller - The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder (os. narcystyczna).pdf
This "Handbook" includes 43 chapters organized into six sections. Section I is devoted to different conceptual models of narcissism and Narcissistic Personality Disorder (NPD). Section II focuses on the measurement of narcissism and NPD. Section III deals with epidemiology and etiology through Chapters 16 to 18. Section IV includes presentations on the comorbidity of NPD with Axis I (Chapter 21) and II disorders (Chapter 22). Section V includes Chapters (25 to 37) on intra- and interpersonal processes characteristic of narcissism/NPD: social perception, self-other representation discrepancies, self-enhancement, aggression, shame, romantic relationships, sexuality, social networks, consumerism, leadership, celebrity, and finally spirituality. Section VI contains Chapters (38 to 42) by experts on the applications of well-known psychological treatments for Borderline Personality Disorder to narcissism/NPD. The goal pursued by the editors with the Handbook was to bridge the gaps that characterise the literature on narcissism/NPD by gathering contributions from established researchers and clinicians in the field. It is noteworthy that they took up this challenge and attained their ambitious goal.


Kantor - The Essential Guide to Overcoming Avoidant Personality Disorder (os. unikająca).pdf
Despite the prevalence of Avoidant Personality Disorder (AvPD), there are few therapists who specialize in treating it and few therapy groups composed mainly or only of its sufferers. Most experts incorrectly lump AvPD with social phobia, creating diagnostic confusion and leading to inadequate and often misguided therapy. Avoidant Personality Disorder is an extremely widespread, devastating disorder that generally goes unrecognized or misrepresented by what little scientific literature there is on the topic. Therapists are left mystified about how to diagnose and treat it, and patients and other sufferers are at a loss as to what is wrong and how to go about correcting it. The Essential Guide to Overcoming Avoidant Personality Disorder is the only book available to guide both patients and those trying to help them. This thorough and much-needed volume explores the development of AvPD and presents a holistic view of its causes from the psychoanalytic, cognitive-behavioral, and interpersonal perspectives. It offers an extensive section on diagnostic criteria that will be useful to sufferers and therapists, and it discusses the various therapies for AvPD. Finally, and perhaps most critically, the book provides a section intended as a guide for psychiatrists—and a self-help guide for sufferers—including a day-by-day, one-step-at-a-time, monthly guide on how to overcome AvPD.


Gunderson, Hoffman - Understanding and Treating Borderline Personality Disorder. A Guide for Professionals and Families (os. z pogranicza).pdf
Discusses how to understand and treat borderline personality disorders (BPD), and the changes that have come about with the arrival of a new climate of research and therapy. The changes are outlined in this book and can serve as a Guide for professionals and families. In summary, Understanding and Treating Borderline Personality Disorder: A Guide for Professionals and Families is a helpful, practical book in an area of pain and suffering that is now beginning to emerge into the light of shared knowledge. With it, BPD begins to take its place with other distinctive emotional disorders, as a barrier to be overcome or a handicap to be lived with rather than a sentence to despair.
Odpisz
#23
: )
Odpisz
#24
Te terapie są skuteczne przy osobowości unikającej, czy nie bardzo?
Odpisz
#25
myśle, że też są
Odpisz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Literatura "fachowa" Anomalia 44 24 508 29 Kwi 2019, Pon 0:19
Ostatni post: db
  Dale Carnegie i jego poradniki Strachliwy 5 476 18 Gru 2018, Wto 20:57
Ostatni post: tomde878
  Zdrowe poczucie własnej wartości - terapia SELF-HELP BlankAvatar 20 4 951 30 Lis 2016, Śro 15:37
Ostatni post: Zasió
  Jakie znacie terapie ,,self-help''? Piotrek 26 38 773 11 Paź 2016, Wto 2:40
Ostatni post: PannaJoanna


PhobiaSocialis.pl

Forum dla cierpiących na fobię społeczną (lęk społeczny, chorobliwa nieśmiałość, osobowość unikająca, hikikomori). Znajdziesz tu pomoc, informacje i porady, oraz poznasz podobnych ludzi, którzy zrozumieją twoje problemy! Pamiętaj, że nie jesteś sam(a)!

This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.